Vi skal formidle et kald til at studere teologi - indremission.dk
Indre Missions Tidende

27.01.2016

Vi skal formidle et kald til at studere teologi

IM's Hovedbestyrelse og DBI's rektor har drøftet den kommende præstemangel
Ved Indre Missions Hovedbestyrelses januarmøde i København var den kommende præstemangel i folkekirken emnet for en drøftelse mellem hovedbestyrelsen og rektor Børge Haahr Andersen fra Dansk Bibel-Institut.

    "Præstemanglen slår igennem i disse år. Det ser ud til, at folkekirken kommer til at mangle flere hundrede præster i løbet af de nærmeste år. Præstemanglen vil også kunne mærkes i de menigheder, som gerne vil have præster fra vores del af kirken, for tendensen hos os er præcis den samme som i resten af folkekirken. Der er en overvægt af præster, som er i 50'erne og 60'erne, og derfor vil mange gode menigheder i de kommende år få brug for afløsere. Vi har virkelig et problem i vores eget bagland." Sådan sammenfatter Børge Haahr Andersen det problem, som han drøftede med hovedbestyrelsen.

Landområderne rammes

Børge Haahr Andersen mener, at manglen på præster vil vise sig først i landområderne. Når der er mangel på teologer, er det sværere at få ledige teologer til at søge embeder i landområderne, forklarer han. Det kan bl.a. hænge sammen med jobmulighederne for ægtefællen.

    "Det eneste, der for mig at se kan afhjælpe problemet, er, at vi tydeligt og offensivt forsøger at formidle et kald til at gå i gang med at læse teologi, og at vi arbejder med at fastholde de unge, som starter på teologistudiet, og får dem til at se et kald i at blive præst," mener han.

    DBI's rektor vurderer, at det er nødvendigt at øge det samlede antal af teologer med uddannelse fra Dansk Bibel-Institut eller Menighedsfakultetet, hvis behovet for teologer både til de kirkelige organisationer, til valg- og frimenigheder og til sognemenigheder skal opfyldes.

    "Og så skal vi fremme de positive historier om alle de gode ting, der sker rundt omkring i sognene. Vi skal fortælle, at det faktisk er et meget meningsfyldt arbejde at være præst. Og når vi formidler kaldet til at blive præst, er det vigtigt, at vi tænker hele landet med."

    Børge Haahr Andersen glæder sig over samtalen med hovedbestyrelsen.

    "Jeg er meget glad for, at hovedbestyrelsen tager spørgsmålet op, og vi var meget enige om problemet, og at vi skal tage et fælles løft for at formidle kaldet til at blive præst."

Kilde: Indre Missions Tidende


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter