Vi skal ud af saltbøssen - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.09.2016

Vi skal ud af saltbøssen

Salen i missionshuset var fyldt. Alligevel handlede aftenen om, hvordan vi kan få endnu flere med
I aftes sad jeg i et hjørne af den store sal i missionshuset "Silo" i Hammerum, der er en del af Gjellerup sogn. Jeg sad og frydede mig. Den store sal var helt fyldt. Der var ingen fremmed taler. Formanden og fire lokale skulle komme med indlæg, og et lille lokalt kor skulle synge. I 37 år har jeg haft det privilegium at være en del af dette rige fællesskab.

    Der har vel været opgangstider og nedgangstider som alle steder, men i alle årene er der stadig kommet nye til. Jeg synes aldrig, fællesskabet har været så varmt og godt som nu. Man har i det sidste år bevidst arbejdet på at udbygge og udvikle fællesskabet, og så kunne man vel vente, at nu slog man sig til ro og sagde: "Her går arbejdet bare godt!"

Fint og groft

Men nej. Aftenens tema var: "Ud af saltbøssen!" Det var en inspirationsaften, hvor bestyrelsen gerne ville sætte særligt fokus på diakoni og mission - hvordan rækker vi Guds kærlighed videre til mennesker omkring os i ord og gerninger?

    Formanden begyndte med et meget inspirerende indlæg. Han stillede forskellige saltbøsser og kar frem. Der var først en stor saltkværn. Den kunne komme af med både fine og grove saltstykker. Nogle af de store stykker kunne synes for store i munden. Sådan kan vi i vores vidnesbyrd over for mennesker både komme godt og skidt fra det, men det er afgørende, at ordene komme ud og får lov at virke, sagde han. Han havde også noget at sige om den fine saltbøsse og om det åbne saltkar, der var let at gå til, men hvor der også let kunne komme urenheder i. Saltet kunne dog alligevel bruges til dets bestemmelse.

Vi skal ud

Jesus har sat os til at være salt i verden, og det er af afgørende betydning, at vi kommer ud af saltbøssen og får spredt verdens største budskab til andre! Vi lyttede til en række gode indlæg, og efter kaffen havde flere et vidnesbyrd eller noget at føje til.

    Jeg tog hjem, fyldt af en usigelig stor taknemlighed over, at der er yngre og gode kræfter, for hvem det er en hjertesag, at vor mødesal ikke bare må være fyldt, men blive sprængfyldt af mennesker, der hører og tager imod det mest betydningsfulde, der er sket i verden, at Gud sendte sin søn til vor frelse! Det budskab skal vi aldrig bare lukke os om, men med liv og sjæl sprede videre til andre.

John Ørum Jørgensen er tidligere provst og formand for Indre Mission. Bor i Gjellerup ved Herning.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter