IM styrker virksomhederne - indremission.dk
Indre Missions Tidende

17.03.2017

IM styrker virksomhederne

Virksomhedschef Ingrid Bjerre skal finde vejen mellem mission og forretning
Indre Missions Hovedbestyrelse (HB) er i en god proces sammen med den enkelte virksomhed om at skærpe fokus på henholdsvis det missionale eller forretningsmæssige. Samtidig er der opgangstider for virksomhederne i Indre Mission. Samlet set kom de ud af 2015 med overskud, og det samme billede gør sig gældende for 2016.

    "Det er en dejlig platform at stå på i vores bestræbelser på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre og fortsætte den vigtige proces, vi har gang i," forklarer Ingrid Bjerre, der er virksomhedschef i Indre Mission. Bevægelsen har lige nu et særligt fokus på virksomhederne og formålet med dem. Der er ikke mange organisationer som Indre Mission, der har virksomheder, som har et dobbelt formål, de skal forvalte. De skal på den ene side forsøge at skabe overskud og på den anden side være i mission.

Blev vurderet på bundlinjen

Processen begyndte for to år siden, hvor hovedbestyrelsen sammen med virksomhedschefen satte gang i et 360 graders eftersyn af Indre Missions indtægter, der kommer fra indsamling, testamentariske gaver og virksomheder. Til hjælp har man haft en ekstern gruppe af mennesker, som har forstand på innovation, økonomi og virksomhedsledelse.

    "Vi parkerede ret hurtigt indsamling og testamentariske gaver, fordi HB har nedsat et indsamlingsudvalg, som arbejder med visioner og målsætninger for indsamlingsarbejdet. Vores primære fokus blev, hvordan vi kunne løfte virksomhederne," siger Ingrid Bjerre, der spurgte virksomhedslederne, hvilke udfordringer de oplevede i deres hverdag.

    "Gang på gang hørte jeg, hvor svært det var at lede en virksomhed, som har det dobbelte formål både at tjene penge og at være i mission. Lederne havde en oplevelse af, at de blev vurderet på bundlinjen, og de fik feedback på, om det var godt eller dårligt, men de blev ikke vurderet på missionsdelen. De efterlyste nogle retningslinjer, som de kunne styre efter."

Stabilisere indtægterne

Den eksterne arbejdsgruppe kom med det samme budskab.

    "De opfordrede os til at finde ud af, hvorfor Indre Mission har virksomheder, for man kan ikke have lige meget fokus på forretningsdelen og missionsdelen i en virksomhed. Man er nødt til at have ét fokus," forklarer virksomhedschefen, der løfter sløret for nogle af de beslutninger, som foreløbig er blevet taget.

    "Vi arbejder ud fra, at Indre Mission er en værdistyret organisation, som har et fantastisk bagland, der er engageret i Indre Missions vision: At lede til Jesus – leve i ham. Derfor kan indtægterne fra virksomhederne aldrig blive den primære indtægtskilde for Indre Mission, så mister vi bagland.

    Det er vigtigt, at hovedindtægten kommer fra frivillige gaver. Vi arbejder på at optimere indtægter fra virksomhederne og få flere ressourcer til mere mission."

Det primære fokus

I processen kigger hovedbestyrelsen på hver enkel virksomhed.

    "Vi arbejder på, hvordan vi kan løfte hver enkel virksomhed i forhold til forretning og mission, og hvor deres primære fokus skal være," siger Ingrid Bjerre. Hun fremhæver Indre Missions værdigrundlag.

    "Vi kan ikke gå på kompromis på det område. Derfor er det vigtigt, at der er nogle værdimarkører i hver virksomhed, som vi værner om. For eksempel at der i IM-genbrug holdes andagt, når der er styregruppemøde," siger virksomhedschefen.

    "Hovedbestyrelsen har ansvar for, at de midler, der bliver stillet til rådighed, bliver forvaltet på den rigtige måde. Derfor er det afgørende, at der på forretningsdelen stilles krav til overskud. Det skal give mening, at man har en forretning, der giver penge til mission. De ressourcer, vi bruger, skal stå i forhold til det, vi får ud af det."

Det vi er gode til

Ingrid Bjerre forestiller sig forskellige scenarier, der kan komme ud af det fokus, hovedbestyrelsen har på virksomhederne.

    "Det vi er gode til, skal vi gøre rigtig godt, og vi skal holde op med at gøre det, vi ikke er gode til. Man kan tænke sig en virksomhed, hvor missionsdelen er så central, at vi enten accepterer, at regnskabet går i nul, eller at man siger, at det må koste noget. Så er det ikke en virksomhed, men en missionsaktivitet," uddyber hun og nævner IMT som et eksempel.

    "Da IMT skulle have ny leder, traf vi beslutningen, at bladet ikke længere skulle være en virksomhed, men være en del af en ny kommunikationsafdeling. Missionsdelen fylder så meget, at vi ikke længere taler om en virksomhed, der skal give et bestemt overskud."

Se virksomheder i Indre Mission her.

 

Læs også

Rejseselskab med klar missionsprofil

Vi føler os integreret i IM
En opsøgende virksomhedschef

Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter