Kirkekollekt - indremission.dk
Kirkekollekt

Kirkekollekt


Vi har brug for menigheder og fællesskaber, der vil støtte Indre Mission i opgaven med at lede mennesker til Jesus.

Støt os ved at samle ind til Indre Missions arbejde i forbindelse med en kirkekollekt.

Om Indre Mission

Landet over tilbyder Indre Mission fællesskaber for alle aldersgrupper med plads og rum til at drøfte de store spørgsmål i livet, så troen på Gud kan udfoldes og få næring, og så nysgerrige og søgende kan møde kristen tro og omsorg i praksis.

Udover de lokale IM-fællesskaber har Indre Mission også forskellige arbejdsgrene og aktiviteter med et særligt fokus, fx Indre Missions Ungdom, Familiearbejdet, Musikarbejdet og det Tværkulturelle Arbejde.

Hvad går pengene til?

Den største del af Indre Missions indsamlede midler går til aflønning af medarbejdere. De sidste år har Indre Mission været igennem en periode med en del udskiftning, idet en stor gruppe missionærer er gået på pension. Det glædelige er, at nye missionærer, evangelister og volontører er kommet til og har taget fat på arbejdet med nye kræfter.

Indre Mission udvikler desuden materialer til undervisningsbrug og understøtter de lokale fællesskabers diakonale initiativer.

TAK for en god gave!

Indsamlingsperiode


1. søndag i advent - 4. søndag i advent

Formål: Mission - Danmark

Læs om indsamling i Folkekirken her

Sådan sendes kirkekollekten


De indsamlinger, der er modtaget kontant til Indre Mission kan overføres til: 

Reg. 7170 konto 2212631 mrk. "Kirkekollekt"

Indsamling via MobilePay


Gaver kan gives direkte til Indre Missions MobilePay nr. 20176.

Mrk. "kirkekollekt"

Vis evt. dette PowerPoint-slide ifbm. indsamlingen.

Materialer om Indre Mission


Det er muligt at bestille materialer med information om Indre Missions arbejde her.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter