Liturgidebat - indremission.dk
Liturgidebat

Folkekirkens liturgiarbejde

Folkekirkens biskopper har med tre rapporter lagt op til en bred debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. De tre fagrapporter udkom i 2019 og handler om

  • Dåben og nadveren
  • Gudstjenestens form
  • Autorisation af liturgien

Kort fortalt

Indholdet af rapporterne er samlet i fire mindre hæfter, som kan hentes her:

Biskopperne har inviteret alle til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi frem til og med den 26. marts 2021.

Den opfordring vil IM's hovedbestyrelse give videre til alle IM's venner med ønsket om, at at drøftelserne kan skabe en ny forståelse for, hvad gudstjenesten, dåben og nadveren er og betyder.

IM's hovedbestyrelse har selv drøftet rapporterne og i februar indsendt sine kommentarer til biskopperne. Læs hele brevet her. Eller læs det kortere sammendrag i impuls nr 4/2020: IM vil bevare den gode teologi i ritualerne.

Send synspunkter, holdninger og forslag til folkekirkensliturgi@km.dk inden 26. marts 2021 – og send gerne samme mail til pnh@imh.dk (Peter Nord Hansen) og skriv gudstjenesten i emnefeltet. IM vil så forsøge at lave et sammendrag af de indspil, som vennerne indsender.

Deltag i debatten

Brug denne præsentation som oplæg til debat i fællesskabet eller menigheden:

15 spørgsmål til gudstjenesten

Hent oplæg til drøftelser i lokale grupper

Få mere at vide

Peter Nord Hansen
Kontakt
Vicegeneralsekretær

Peter Nord Hansen

82271201/26892201

Se videoer fra midtvejskonferencen den 16. januar 2021 og læs mere om folkekirkens liturgiarbejde her.

Gudstjenestens forløb

Peter Nord Hansen gennemgår i en undervisningsvideo den danske højmesse led for led. Han viser de rige forbindelser, de enkelte led har til Bibelen og til de tanker og den tro, som kristne før os har lagt i udformningen af den gudstjenesteform, vi har i dag.

Se den her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter