Skal gudstjenesten laves om - indremission.dk
Skal gudstjenesten laves om
04.10.2019

Skal gudstjenesten laves om

Det er naturligt, at IMs venner deltager i debatten om højmessens fremtid
Siden de første kristne samledes om søndagen for at fejre Herrens opstandelsesdag, har deltagelse i søndagens gudstjeneste været en fast del af livet som kristen.

    I Indre Mission har vi tradition for at være trofaste deltagere i søndagens gudstjeneste. Derfor er det naturligt, at netop vi deltager i den aktuelle debat om højmessens ramme og indhold.

Bred folkelig debat

I 2016 nedsatte biskopperne tre faggrupper, som har arbejdet med gudstjenestens liturgi og ritualer. Dette har ført til tre rapporter, som skal kvalificere en bred debat om, hvilken gudstjeneste vi ønsker i fremtiden.

    Synspunkterne er mange, både blandt faste gudstjenestedeltagere og blandt dem, der sjældent eller aldrig deltager.

    Jeg vil opfordre alle i Indre Mission til at tage drøftelsen op og diskutere de temaer og spørgsmål, som debatten rejser. Jeg håber, at så mange som muligt lokalt i bibelkredse, ved møder, i bestyrelser og andre grupper vil bruge tid på den spændende drøftelse og derefter give biskopperne indblik i de synspunkter, der lever lokalt rundt i landet.

Meget på spil

Hvem skal bestemme gudstjenestens ramme og indhold? Er det vigtigt, at højmessen er genkendelig i alle kirker? Skal gudstjenestens liturgi være mere fri, og skal præsten også fremover prædike over fastlagte tekster? Skal dåbsritualet laves om, så det er nemmere at forstå? Eller…

    Det er min opfattelse, at der faktisk er rigtig meget på spil her.

    Det er tanken, at den folkelige debat og opsamling af synspunkter og holdninger skal foregå det næste år frem. Derefter vil biskopperne læse alle indlæg og træffe beslutning om det videre forløb.

    Jeg vil opmuntre til, at man både som enkeltpersoner og i forskellige grupper tager de spørgsmål op til overvejelse, som vi nu fra Indre Mission sender ud. Og send derefter jeres synspunkter og holdninger til den postkasse, som biskopperne har oprettet til formålet: folkekirkensliturgi(at)km.dk.

Hjælp til drøftelse
Brug dette PowerPoint som udgangspunkt for en snak i jeres fællesskab. Bemærk at PowerPointen er med lyd. I kan også tage udgangspunkt i disse samtalekort, som findes på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter