Forskellighed er godt - indremission.dk
Forskellighed er godt

18.04.2019

Forskellighed er godt

Forskel i alder, uddannelse og livssituation gør det kristne fællesskab mere robust og rummeligt
Et kristent fællesskab er i virkeligheden altid et uperfekt fællesskab med en perfekt frelser, som de engang sagde i Tabor IMU i Aarhus. Det, tror jeg, er godt at holde sig for øje.

     Det er min oplevelse, at mange i dag drømmer om og søger det perfekte kristne fællesskab, og en del søger i den forbindelse sammen med ligesindede i håbet om, at det fremmer muligheden for, at det kan blive rigtig godt.

     I Bibelen møder vi forskellige billeder på det kristne fællesskab, som efter min vurdering peger i retning af, at det er en styrke med forskellighed i fællesskabet snarere end en svaghed. Billedet med de forskellige lemmer på legemet er et af dem.

De skæve

Forskellig alder, uddannelse, livssituation osv. giver det kristne fællesskab en robusthed og gør det ofte mere rummeligt. Jo større forskellighed der er i et lokalt kristent fællesskab, desto nemmere er det som regel for de skæve og de knap så smarte, tilpassede eller vellykkede at opleve, at der også er plads til dem.

     Det kan godt være, at der er mange ting, der umiddelbart er nemmere og meget lettere kan lade sig gøre, hvis et kristent fællesskab er sammensat af mennesker i samme livssituation, samme alder, nogenlunde samme abstraktionsniveau og med mange sammenfaldende interesser. Men det gør det ikke nødvendigvis til et bedre eller mere sundt fællesskab. Tværtimod kan det ofte være grobund for en usund kultur og give store udfordringer, som man ikke kender på samme måde i et kristent fællesskab af mennesker, der er vidt forskellige. Som eksempel bliver usund præstationskultur lettere en udfordring i et meget ensartet fællesskab.

Plads til flere

Ind imellem tror jeg, at mindre fællesskaber med stor forskellighed kan misunde mere ensartede fællesskaber. Men det er vigtigt at få øje på værdierne i forskelligheden. Det er gavnligt at italesætte disse værdier, og det er godt at arbejde for, at fællesskabet bliver så forskelligt som muligt, fordi det giver plads til flere.

     Forskellighed i fællesskabet en styrke og et gode, selvom det også kan opleves som en udfordring i konkrete fællesskaber.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter