IM har ikke valgt en ny kurs - indremission.dk
Indre Missions Tidende

19.10.2018

IM har ikke valgt en ny kurs

I impuls nr. 15 fortalte en notits om indvielsen af en missionær til præst i Frimenigheden Broen, og at IM stod bag denne indvielse. Det har medført en række spørgsmål, som Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard her svarer på
Vi fik en henvendelse fra menighedsrådet ved Frimenigheden Broen i Vejle, som stod med aktuelt ønske om at få Brian Madsen indsat som frivillig og ulønnet hjælpepræst og lade ham indgå i menighedens præsteteam. Havde det ikke omhandlet en person, der er ansat i Indre Mission, havde det ikke været en sag, som Indre Missions ledelse skulle forholde sig til. Heller ikke selvom menigheden er tilknyttet Indre Mission. Men nu gik vi ind i nærmere overvejelser om, hvordan dette om muligt kunne ske.

Hvordan står Indre Mission bag denne præsteindvielse?

I folderen »Indre Mission og frimenigheder« fra 2011 har vi beskrevet de vilkår og muligheder, som hovedbestyrelsen har besluttet for frimenigheder, der ønsker at være tilknyttet IM. Her skriver vi bl.a.: 1) Det anbefales, at præsten har faglige kvalifikationer på niveau med præster i folkekirken. 2) Præsten skal være indviet til tjenesten. 3) Det anbefales, at frimenigheden er med i en tilsynsordning. 4) Indre Mission tilbyder åndelig vejledning.

    Frimenigheden Broen er med i en tilsynsordning under Evangelisk Luthersk Netværk, som også har stået for indvielsen.

    Der er i forvejen en ledende præst ved frimenigheden – ligesom der formelt set kun er én valgmenighedspræst ved en valgmenighed, hvor der så kan indsættes hjælpepræst(er) tilknyttet denne. Som sådan indsættes hjælpepræsten i en frimenighed til at virke i tilknytning til en præst i en bestemt menighed og her under vedkommendes myndighed.

Hvilke overvejelser er der vejledt ud fra?

Det handler om kirkelig orden, og vi har vejledt ud fra et folkekirkeligt perspektiv. En frimenighed er i denne sammenhæng at regne som et trossamfund uden for folkekirken, dog med lovfæstede rettigheder i den folkekirkelige frihedsordning og adskiller sig herved fra at være en frikirke. Ved at indsætte en frivillig hjælpepræst i Broen knyttes hans virke alene til menighedens gudstjeneste- og menighedsliv og under ansvar overfor den ledende præst ved menigheden.

    Vi har haft et fint forløb med Broens ledelse og med Brian Madsen, og vi forstår hans glæde over den nye tjeneste. Samtidig har vi understreget, at vores opbakning til indsættelsen alene går på et lokalt virke i Broen. Han er indsat til en præstetjeneste i den menighed, som har kaldet ham. Ikke i Indre Mission i øvrigt.

Vi vil altså ikke komme til at se Brian Madsen optræde som præst andre steder i Indre Mission?

Nej. Der er tale om to forskellige kaldelser og tjenester. Hans ansættelse, titel eller arbejdsområder i Indre Mission er ikke ændret, og han vil derfor også takke nej til alle henvendelser om at medvirke som præst i andre sammenhænge.

Vil vi komme til at se flere af den slags præsteindviede missionærer i fremtiden?

At der nu er en IM-ansat (og lægmand), som er indviet til en lokal præstetjeneste på denne måde, er ikke en ny kurs, vi vil vælge fremover.

    Vi ønsker ikke, at vores missionærer også skal bære titlen som præster. Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse og knytter som sådan an ved den folkekirkelige orden og vejleder herudfra. Det gælder også, hvem der forretter sakramenterne i sammenhænge, hvor vi som ledelse har ansvar. I det pågældende tilfælde vil den indviede person som nævnt alene udøve sin præstetjeneste lokalt. Dette sker både i lyset af dette syn på at være en folkekirkelig bevægelse, og det sker også ud fra om muligt ikke at skabe unødig forvirring.

    Sagen har sammen med flere andre elementer givet anledning til, at hovedbestyrelsen på sit seneste møde har drøftet embedssyn, kirkelige ordninger, praktiske udfordringer m.v. Vi har besluttet at fortsætte drøftelserne mere indgående bl.a. ved det kommende januarmøde. I forlængelse af disse drøftelser vil der sikkert herefter blive formidlet mere til Indre Missions venner.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter