I morgen er det søndag - indremission.dk
Indre Missions Tidende

18.05.2014

I morgen er det søndag

Man får et større udbytte af søndagens gudstjeneste, hvis man har forberedt sig om lørdagen
I morgen er det søndag. Ja, det er det måske ikke for dig – men på en hvilken som helst lørdag gælder det, at i morgen er det søndag.

    Søndag er helligdag og gudstjenestedag. Som præst er jeg et privilegeret menneske. Jeg får lov til at arbejde med søndagens bibeltekster hele ugen. Jeg får ovenikøbet løn for det og skal ikke tage ekstra tid i min fortravlede hverdag til at fordybe mig i og fyldes af Guds ord. Jeg har derfor heller ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det.

Gudstjenesten

Jeg oplever ofte, at en gudstjeneste er alt for kort. En gudstjeneste er ganske enkelt for kort til at kunne nå at rumme og meddele alt det, der er at komme efter i teksterne. Gang på gang må jeg "give lektier for" til menigheden og opfordre kirkegængerne til at gå hjem og læse videre eller overveje dette og hint. Ofte oplever jeg også, at der er perspektiver i teksterne, jeg er nødt til at lade ligge. Nogle gange siger jeg i kirken, at "det kommer vi nok ind på om to år, når teksten vender tilbage." Det er særligt, når jeg hører mennesker udtale, at de havde ventet en anden vinkel eller et andet tyngdepunkt i prædikenen.

    Et andet problem ved gudstjenesten er, at der ikke er så lang tid til at reflektere over bibelteksterne. De bliver læst op, og derpå fortsættes der med næste led i gudstjenesten. Men det kan der rådes bod på.

Forberede sig

Min anledning med denne artikel er at åbne for et større udbytte af gudstjenesten. Det kan opnås ganske enkelt ved at forberede sig forud for gudstjenesten, tage med ind i sin lørdag, at "i morgen er det søndag".

    Gudstjenestens læsninger står samlet i Den Danske Salmebogs tekstdel eller kan ses på nettet. Læser man dem stille og roligt hjemme under bøn, kan man gøre sig nogle tanker om, hvad gudstjenesten måske kommer til at handle om. Man har også mulighed for at læse hele den sammenhæng, teksten måske er et uddrag fra, hvilket kan give en bedre forståelse af teksten. Der er også mulighed for at notere sig det, man ikke forstår. Det kan man så være ekstra opmærksom på ved gudstjenesten, da det kan være, at præsten kommer ind på det og giver en forklaring.

    Vil man gøre lidt mere ud af det og dermed også få mere ud af både bibellæsningen og gudstjenesten, findes der fortrinlige opslagsværker og kommentarer til bibelteksterne, som det kan være godt at få forstand af. Lohses Bibelværk for meningheden er rigtig god i denne anledning, fordi det er overskueligt og har godt gennemarbejdede kommentarer. Bibelværket har også den fordel, at det oftest er en begrænset mængde tekst, der skal læses.

    Desuden kan det være en god ide at læse eller synge de salmer, der i salmebogens register foreslås til de enkelte søndage. Man skal være opmærksom på, at der også ligger konkrete tanker bag dette salmevalg, og derfor kan man synes, at det er nogle underlige salmer, der foreslås. Man kan måske også savne nogle andre salmer i forslaget. Men to ting er en gevinst ved salmebogens salmeforslag: For det første kommer man i løbet af de to kirkeår rundt i det meste af salmebogen, og for det andet får man en tanke om, hvad gudstjenestens tekster også kan sige noget om. Mange af salmerne har netop bibelteksterne som udgangspunkt eller referenceramme. Der er god inspiration at hente her. Man kan måske også lave en aftale med sin præst om at få en mail med salmenumrene, når disse er valgt. I mine egne sogne sender jeg en mail med den kommende søndags salmer ud til dem, der ønsker det. Desuden meddeler jeg salmenumrene på vores hjemmeside. Det har en del glæde af.

Bedre udbytte

Skal man læse både bibeltekster, kommentarer og salmer og bede for gudstjenesten, opstår imidlertid et andet problem for mange mennesker: Tid. Det kan nemt tage en lille times tid. Det er meget på en lørdag. Og lægger vi så gudstjenestetiden om søndagen til, betyder det, at man i weekenden nemt kommer til at bruge et par timer på Gud og Guds ord. Det er jo meget, og næsten ikke til at presse ind i manges weekendprogrammer.

    Jeg vil dog vove den påstand, at således forberedt til gudstjenesten, giver den et væsentligt bedre udbytte. Selv om præsten skulle finde på at anlægge en helt anden vinkel på teksterne, kan man slappe af og lytte til det og blive klogere deraf. For det, der "springes over" har man jo alligevel fået noget af, nemlig i forberedelsen om lørdagen.

    Rigtig mange kender bibelteksterne i gudstjenesten rigtig godt. Derfor høres de heller ikke altid til ende, for når præsten begynder på beretningen om for eksempel den barmhjertige samaritaner, så kobler man fra og tænker på alt muligt andet, for man kender den jo. Derved kan man risikere at miste nye og vigtige perspektiver af teksten, og hvis disse så også fylder i prædikenen, kan man nemt komme til at synes, at præsten vist har misforstået dagens budskab. At forberede sig giver mulighed for at fordybe sig og eventuelt opdage nye perspektiver i gamle og kendte tekster. Dermed kan man også være mere åben for Guds ords virkende kraft ved Gud Helligånd, når der forkyndes, læses, synges og bedes.

    Husk på lørdag, at i morgen er det søndag.

Michael Thomsen er sognepræst i Skævinge og Lille Lyngby og missionærprovst i Indre Mission.Læs bladet her:
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter