Rainbow tager sine medstuderende med i kirke - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.03.2014

Rainbow tager sine medstuderende med i kirke

Rainbow Qi fra Kina ville lære engelsk, så hun kunne studere i udlandet. Derigennem mødte hun nogle kristne
Biblioteket på International Business Academy (IBA) i Kolding er et hyggeligt sted, hvor mange af stedets internationale studerende kigger indenfor. Rainbow Qi fra Kina sidder i et hjørne og fortæller om de seks år, hun har studeret i Danmark. Hun bliver afbrudt, da bibliotekaren Marianne Lund spørger, om hun lige vil sige hej til fire nye kinesiske studerende, der er kommet ind på biblioteket.

    Der opstår hurtigt en god kemi mellem pigerne, og bagefter fortæller Rainbow, at hun har inviteret de fire på aftensmad. Når de har spist, tager de med hende til en ny engelsktalende kristen studentergruppe. Studentergruppen har været i gang siden januar, og hver gang kommer der flere til.

    Rainbow kan ikke lade være med at invitere sine medstuderende med i den engelsktalende bibelstudiegruppe og i Kristkirken, hvor hun kommer.

    "Hvis min kristne lærer i Kina ikke havde taget mig med, så jeg kunne møde en gruppe kristne, ville jeg ikke have mødt Jesus. Jeg er kommet til tro, og det har ændret mit liv. Jeg ønsker at dele det allerbedste med mine medstuderende og bringe dem hen til kirken, der er et kærlighedens sted. Her kan de møde Jesus, som er den bedste gave til mennesker," fortæller Rainbow, der er 27 år.

    Hun har valgt at bruge den engelske oversættelse af sit kinesiske navn, Xiaoxia, for det er nemmere at udtale.

Var ved at give op

Rainbow er blandt de mange kinesere, der hvert år søger til udlandet for at tage en videregående uddannelse.

    "Jeg ville gerne have mere ud af mit liv, og mine forældre ønskede, at jeg skulle klare mig godt," siger Rainbow.

    Hun satsede i første omgang på Japan, men selv om hun bestod de relevante eksaminer, fik hun ikke visa. Hendes mor, der arbejder i Kuwait for at forsørge familien, havde gennem nogle bekendte hørt om mulighederne i Danmark.

    "Jeg havde aldrig hørt om Danmark, men jeg besluttede mig for at søge, for jeg ville gerne studere økonomi," forklarer Rainbow.

    Hun fandt ud af, at hendes skole i Kina har kontakt med forskellige agenturer, der formidler kontakt med uddannelsesinstitutioner i Danmark.

    Rainbow skulle bestå en række eksaminer for at gøre sig håb om at få visa til landet. I det første forsøg fik hun ikke opholdstilladelse til at kunne studere i Danmark.

    "Det var så svært at få visa, så jeg var trist og var ved at give op," fortæller Rainbow.

Undervisning i Bibelen og engelsk

Hendes kinesiske lærer i engelsk gav hende en hjælpende hånd, og det fik afgørende betydning på flere planer.

    "Min lærer opfordrede mig til at lære engelsk, så ville jeg stå bedre rustet, når jeg igen forsøgte at komme til at studere i Danmark. Det viste sig, at min kinesiske lærer i engelsk var kristen, og hun inviterede mig med til et hotel, hvor der boede en gruppe kristne amerikanere.

    Da jeg så deres bibler, var min første reaktion: 'Åh nej de tror på en vestlig Gud, og jeg er buddhist.' Men da jeg gerne ville til udlandet, var jeg nødt til at lære mere om Vestens Gud," siger Rainbow.

    "Vi lavede den aftale, at de underviste mig i Bibelen en halv time, og derefter hjalp de mig med engelsk."

    Efter nogen tid begyndte hun at undre sig over, hvorfor amerikanerne var så glade og hjælpsomme.

    "Jeg tænkte på, hvorfor de var så venlige over for mig, selv om jeg ikke kunne give noget tilbage. I den kinesiske kultur er det sådan, at hvis nogen er god mod dig, så har det en årsag. Som min bedstemor sagde til mig: 'Jeg er sød over for dig, for så vil min gud velsigne mig'," fortæller Rainbow, der havde fået at vide af sin bedstemor, at der ikke findes nogen gud, der har sandheden.

    "Amerikanerne fortalte mig, at der findes kun én Gud, og han er vejen, livet og sandheden. Jeg sagde til dem, at jeg gerne lære denne sande Gud at kende."

Gud holdt aftalen

Rainbow oplevede, hvordan andre kinesere kom til tro og blev døbt på hotellet, men det gjorde ikke det store indtryk. Indtil en aften hvor nogle spurgte, om hun ville læse i den bibel, hun havde fået.

    "Mens jeg læste nogle vers, der handlede om, at Jesus var død og opstået for mennesker, begyndte jeg at græde. Jeg lukkede Bibelen, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor den fik mig til at reagere sådan. En kinesisk kristen fortalte mig på mit eget sprog, at jeg græd, fordi Helligånden havde rørt mig. Hun spurgte mig, om jeg ville være et Guds barn og tro på ham. Hun sagde også, at Gud hører bøn," fortæller Rainbow.

    "Jeg lavede den aftale med Gud, at jeg ville tro på ham, hvis han hørte min bøn om at bestå min engelskeksamen og komme til Danmark. Som ung oplevede jeg, når jeg bad til min buddhistiske gud, at 'han' ikke svarede. Jeg spurgte min bedstemor om årsagen, og hun sagde altid, at det var min fejl, fordi jeg ikke havde opført mig ordentligt."

Mor og far er blevet kristne

Den 2. november 2007 skulle Rainbow op i engelsk. Amerikanerne bad for hende, og hun formulerede selv en bøn til Gud, fordi hun var så nervøs.

    "Jeg havde sådan en fred i hjertet, da jeg gik til eksamen, og jeg bestod. Gud havde hørt min bøn," forklarer Rainbow, der bagefter takkede Gud. Om natten blev hun døbt i havet ud for hotellet.

    "Efter min dåb følte jeg en varme i hjertet. Jeg var så glad, at jeg slet ikke sagde mærke til det kolde vand."

    Rainbow kunne ikke lade være med at fortælle sine omgivelser, hvad der var sket, og hun begyndte at bede for sin familie. For to år siden fik hendes bedstemor kræft, og Rainbow og hendes mor rejste til Kina.

    Rainbow spurgte sin mor, om hun ville med i kirke.

    "Da hun hørte musikken og forkyndelsen, begyndte hun at græde, og jeg sagde, at det var Gud, der rørte ved hende. Bagefter opfordrede præsten alle de kirkegængere, der ville tro på Jesus, til at komme frem i kirken, og jeg fulgtes med min mor, der ikke ville gå alene. En uge efter skete det samme for min far," fortæller en glad Rainbow, der lige nu beder om at hendes mor må finde et kristent fællesskab i Kuwait.

Fik penge til kirke

Den 3. februar 2008 kom Rainbow til Danmark, og hun begyndte at studere til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Sjælland i Næstved. Efter nogen tid flyttede hun til København, men fortsatte studierne i Næstved.

    "Jeg kendte ikke nogen kristne, og jeg fandt ikke nogen engelsktalende kirke i Næstved. Men en dag fortalte en kinesisk medstuderende, at hun havde mødt en kinesisk kvinde i toget, som havde fortalt om en engelsktalende kirke i København. Jeg fik nu kontakt til denne kvinde, som er blevet min åndelige søster. Hun og hendes engelske mand gav mig penge, så jeg kunne komme til København til gudstjeneste. Det var meget mærkeligt for mig, for det ville man aldrig gøre i Kina uden for familien. Gud viste mig virkelig hans kærlighed gennem dem. Kort tid efter overlod de deres lejlighed til mig nogle uger, mens de var bortrejst. Aldrig før havde jeg mødt sådan en tillid," siger Rainbow.

    "Dette ægtepar er nu er min nye familie."

    Senere begyndte hun at komme i en lille kinesisk menighed, der hovedsageligt består af studerende. I begyndelsen havde de ikke råd til en præst, for ud over studieomkostninger på mere end 30.000 kroner pr. semester har de studerende også leveomkostninger. Derfor blev menigheden også støttet af flere folkekirkelige menigheder.

    Rainbow inviterede sine kinesiske medstuderende fra Næstved med til den kinesiske menighed.

    "Jeg fortalte dem, hvordan Gud sørgede for mig, og at han gjorde mig glad. Jeg bad for dem, og flere af dem er blevet kristne," fortæller hun.

    Den lille kinesiske menighed er siden vokset fra cirka 20 til mere end 70 medlemmer. Lige nu leder de med lys og lygte efter en ny præst.

Bibliotekaren på IBA

Rainbow ville gerne tage en mastergrad i marketingsøkonomi, men den kunne hun kun få på IBA i Kolding. Udsigten til at skulle flytte var en udfordring for hende, for hun trivedes i sin menighed.

    "En nat så jeg i et syn Jesus stå med hænderne udbredt, ligesom jeg havde set det i Domkirken i København, og han havde nogle papirer i hånden til mig. Så vidste jeg, at Gud ville, at jeg skulle flytte til Kolding," fortæller Rainbow, der blev glad, da hun så den samme figur i Kristkirken i Kolding.

    "Den mindede mig om den vision, jeg havde haft. Jeg følte det, som jeg var kommet hjem den første gang, jeg trådte ind i kirken."
Rainbow var blevet inviteret med af bibliotekaren på IBA, der er kristen og kommer i kirken.

    "Skolens leder fortalte mig, at der var en kristen studerende fra Kina, som ønskede at komme i en menighed. Jeg mailede med Rainbow, og vi mødtes på biblioteket," forklarer Marianne Lund, der sidder over for Rainbow under interviewet.

    De to begyndte at snakke sammen, og i dag er Rainbow en ven af huset, som Marianne udtrykker det.

    "Jeg føler mig velsignet over at kende Marianne. Sidste år var der nogle ting, som var hårde for mig på studiet, og da snakkede jeg med hende," siger Rainbow og smiler til Marianne.

Jeg vil blive i Danmark

Rainbow nyder at komme i Kristkirken. Nogle gange bliver prædikenen oversat til engelsk, og de gange, hvor den ikke gør det, bruger hun tiden til at lytte eller at bede.

    "Det vigtigste er, at jeg kan mærke Guds nærvær," siger hun.

    Rainbow savner nogle gange fællesskabet i København.

    "Efter gudstjenesten samledes vi altid til kaffe og snakkede med hinanden. Det gør vi ikke altid i Kristkirken," fortæller Rainbow. Hun kommer også i den internationale menighed i byen, der mødes en gang om måneden.

    Rainbow bliver færdig med studierne til sommer.

    "Jeg vil gerne blive i Danmark, for her er der også mennesker, som har brug for at høre evangeliet," siger Rainbow, der kommer med en opfordring.

    "Jeg håber, at andre unge kristne vil tage kontakt til de kinesiske studerende. De er generte, og mange af dem kender ikke Jesus."Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter