Stormøder er et trækplaster - indremission.dk
Indre Missions Tidende

27.04.2014

Stormøder er et trækplaster

Ved stormøderne i Øster Snede IM er der fællesspisning og god forkyndelse for alle aldersgrupper
"Der er kun én regel, der gælder nu. Jeg skal være alene på scenen. Jeg vil ikke skade børnene, når jeg hopper rundt og fortæller bibelhistorie."

    Carsten Hjorth Pedersen får alles opmærksomhed i missionshuset "Klippen" i Øster Snede den 10. april, hvor der er stormøde. De mindste børn piler ned af scenen, og de næste mange minutter er der helt stille i den store mødesal. Taleren fortæller bibelhistorie så levende og dramatisk, at alle aldersgrupper bliver opslugt af at høre om, hvordan dronning Jezabel fik narret vingården fra Nabot, og hvilke konsekvenser det fik.

    Bibelhistorien kaster lys over temaet for stormødet, der er "Misundelse ødelægger livet". I de sidste fire stormøder har den røde tråd været De ti Bud, og man er nået til 7.-10. bud.

200 til fællesspisning

Børn og juniorer har allerede arbejdet med temaet gennem sang, bibelfortælling og aktiviteter. De kom veloplagte klokken 17 og gik ud i fire aldersopdelte grupper. I de to mindste grupper var der også nogle forældre med.

    I en times tid genlød missionshuset af børnesang og latter. De store børns aktivitet var, at de øvede på et dramastykke, som de senere fremførte, inden Carsten Hjorth Pedersens bibelhistorie. Hos juniorerne var der nogle, der lavede en collage ud fra temaet. Hos de mindre børn blev det til påskekyllinger, og i legestuegruppen gik det op i sjov leg.

    Derefter fik missionshusets mindre brugere selskab af seniorer, IMU'ere, teenagere, forældre og andre voksne. Der var næsten 200 til fællesspisning, og der blev snakket, hygget og leget. Der dukkede flere unge og seniorer op lige inden mødelederen, Gurli Solgaard, kaldte alle sammen til fællesmødet klokken 19, hvor der ud over bibelhistorie var sang og drama. IMU'erne bidrog også med at huske forsamlingen på hvert enkelt af de ti bud.

    Efter en halv times fællesmøde for alle aldersgrupper, forlod børnene mødesalen for at se film i et tilstødende lokale. Enkelte småbørnsforældre valgte at tage hjem, og den øvrige forsamling hørte Carsten Hjorth Pedersen gennemgå 7.-10. bud. Halv ni var der kaffe og is til alle. Stille sivede børnefamilier og seniorer hjem. Tilbage blev IMU'ere og teenagere, som hyggede i caféen med spil.

Det er børnevenligt

Når der er stormøde i "Klippen" i Øster Snede er Linda og Ulrik og deres tre børn blandt de mange børnefamilier, der kommer. "Vi kommer, fordi det er børnevenligt, og det slutter tidligt," fortæller Linda under fællesspisningen. De er glade for muligheden for at få en koncentreret forkyndelse.

    "Børnene er så store, at de selv kan gå ind og se film. Så har vi ro til at lytte til forkyndelse, og vi får noget med hjem." Linda og Ulrik kommer for det meste til de fem årlige stormøder i missionshuset. "Vi er ikke ret gode til at bruge de andre møder. Det var vi, før vi fik børn" siger Linda.

Lærer de unge familier at kende

Der kommer en god flok seniorer til stormøderne, og Ingse og Robert er blandt dem.

    "Det er med stor glæde, at vi kommer. Det er dejligt, at vi er så mange, og at der også er god forkyndelse for os," fortæller parret.

    "Gennem stormøderne har vi lært de unge familier bedre at kende, så stormøderne binder generationerne sammen."

IMU'ere trives

I den ene ende af den store mødesal sidder en stor gruppe unge og spiser. Det er en skøn blanding af IMU'ere og en mindre gruppe teenagere. IMU'eren Mathias Jensen tygger hurtigt af munden og er helt klar til spørgsmål.

    "Jeg synes, at det er frygtelig hyggeligt at være med til stormøde. Det er en mulighed for os til at være sammen med de gamle. Og så er der god mad," siger Mathias og kigger hen på de andre IMU'ere, som griner. I IMU er de 35, og det tal er på et år steget med ti personer. En god flok kommer til stormøderne, og flere dukker op, da der sidst på aftenen er café.

    "Vi kan godt lide forkyndelsen, og sangene ved stormøderne er nogle, vi selv synger," forklarer Mathias. Han sidder sammen med flere IMU'ere, som er frivillige hjælpere ved stormøderne eller ledere i teenklubben.

Mange der løfter sammen

Mona er én af de frivillige, der yder en indsats, når der er stormøde. I det sidste halve år har hun været leder blandt gruppen af store børn.

    "Jeg sagde ja til opgaven, fordi jeg ikke har så mange andre opgaver i fællesskabet. Det er også en begrænset opgave til fem gange om året, og det er fint for mig," fortæller Mona, der også har andre mindre opgaver. Hun oplever IM i Øster Snede som et sted, hvor der er rum til, at man bidrager med det, man kan.

    "Jeg synes, at vi er et fællesskab, hvor vi er mange, der løfter en opgave, så det ikke hænger på de få."

Forkyndelsen skal tale til alle

Siden sommeren 2012 har det nye missionshus "Klippen" i Øster Snede dannet rammen om det lokale Indre Missions arbejde, som rummer et væld af aktiviteter. For at samle alle aldersgrupper har man stormøder fem gange om året. Stormøderne har kørt i to år og samler 200-250 mennesker hver gang.

    "Vi vil gerne lave nogle stormøder, hvor alle aldersgrupper er samlet på en gang, og hvor der reelt er noget at hente for alle aldersgrupper. For at vi kunne gøre det, måtte børnene begynde lidt før," forklarer Gurli Solgaard, der er en af initiativtagerne.

    "Det er så vigtigt, at vi hver især synes, at der er noget at komme efter. At der er en forkyndelse, der kan flytte noget og kan tale til alle."

Bibelhistorie for alle

Det er en pointe, at der skal være substans i forkyndelsen for alle aldersgrupper.

    "Nogle gange kan traditionelle familiemøder blive for tynde, og det ønsker vi ikke med stormøderne. Det skal være sådan, at de børnefamilier, som måske ikke prioriterer at komme til vores andre møder, får noget solid åndelig føde med hjem," forklarer Gurli Solgaard.

    "Vi har også prioriteret bibelhistorien ved fællesmødet, og vi har haft dygtige bibelfortællere. Mine forældre har glædet sig til at skulle af sted og høre bibelhistorie, og nogle børn har i skolen begejstret fortalt om, at de har hørt spændende bibelhistorie i 'Klippen'. Det har været det allerstærkeste ved stormøderne."

    Ved siden af sidder formanden, Svend Erik Lauridsen, som fortsætter: "Jeg synes, at vi har haft en fantastisk god og sammenhængende forkyndelse. Det har tiltrukket mange." "Og så maden," tilføjer Gurli Solgaard med et smil.

Opbakning

Blandt udfordringerne peger Gurli på de teenagere, der endnu ikke har været på efterskole. "De er en lidt klemt gruppe. Flere af dem kommer, og vi forsøger også at involvere dem i forskellige opgaver. Men det er for eksempel ikke rigtig lykkedes os at få dem med i caféen sammen med IMU'erne, der i teenagernes øjne er meget ældre."

    Formanden glæder sig over den store opbakning, der er om stormøderne.

    "I aften er der også nogen, vi ikke har set før, og det er vi vildt glade for. Det er vores vision, at alle i området skal lære Jesus at kende. I vores ugentlige lektiecafé og børneklubber kommer der rigtig mange børn, hvis forældre ellers ikke kommer til kristne møder, og vi håber, at de også vil komme til stormøderne," tilføjer Gurli.

    Det vil give madholdet flere udfordringer, som de helt sikkert gerne vil tage op. De har ellers nok at se til med fællesspisningen, hvor der ikke er tilmelding.

    Gurli Solgaard og Svend Erik Lauridsen skønner, at der er 35 mennesker i sving på en aften. Ud over et mad- og kaffehold, er der lydfolk, musikfolk og ledere i tilbuddene for børn og juniorer. "Det kræver et organisatorisk stort arbejde, men vi oplever, at det har været med til at sprede engagementet. Der er mange mindre opgaver i forbindelse med et stormøde, og vi spørger dem for et år ad gangen. Det har resulteret i, at mange har haft meget nemmere ved at sige ja," siger de to ledere.Læs bladet her:
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter