Årsgaven er en anledning til forbøn - indremission.dk
Indre Missions Tidende

04.06.2019

Årsgaven er en anledning til forbøn

I Skive samler de i denne tid ind til en årsgave til Indre Missions landsdækkende arbejde
Ole Dahl er næstformand i Skive Indre Mission og sad frem til 2012 med i Indre Missions hovedbestyrelse og økonomiudvalg. De senere år har han været engageret lokalt blandt andet i opførelsen af et nyt missionshus og i flere af de aktiviteter, huset i dag er rammen om.

    Om Årsgaven siger Ole: ”Jeg ser årsgaveindsamlingen som anledningen til at give en ekstra gave til Indre Missions arbejde. Hos os foregår det ved, at vi sender et brev ud til alle, der er en del af Skive IM, om at vi kommer rundt og samler årsgaven ind. Så er folk forberedt”.

    I Skive har de oplevet, at mange gerne vil bidrage til årsgaven. Og det på trods af, at man for nogle år siden byggede nyt missionshus og måtte trække meget på de lokale venners giversind. Ole Dahl tror, at det nye hus er med til at skærpe fokus på missionsarbejdet og på givertjenesten: ”Det er utrolig vigtigt, at vi ikke glemmer, hvorfor vi giver. Derfor skal vores gave også følges af forbøn, om at vi må nå ud til flest muligt med evangeliet”, understreger han.

    Årsgaven er en indsamling til landsarbejdet i Indre Mission. Ole Dahl håber, at der må blive samlet en god gave ind i år. ”Jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden for Indre Missions arbejde. Ikke mindst med de nye unge medarbejdere, der er kommet til. Det er vigtigt med lønnede og frivillige, så flere kan høre evangeliet. Derfor håber jeg, at årsgaven bliver endnu større i år”, slutter han.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter