Det handler ikke om blå eller rød - indremission.dk
Indre Missions Tidende

03.05.2019

Det handler ikke om blå eller rød

Det kristne menneskesyn kan udfoldes på flere måder
Det er de medmenneskelige relationer, omsorgen, familien og friheden, der vægter højest, når Indre Missions venner sætter krydset til folketingsvalget. Det viser en rundspørge, som impuls foretog for nogle uger siden, og som du kan læse om i impuls nr. 9/2019.

    Hvilket parti, der bedst tilgodeser de områder, er der meget delte meninger om. Derfor nævner vi heller ingen partinavne i impuls. Til gengæld vil jeg gerne opmuntre til, at alle tænker sig godt om og giver sit besyv med på valgdagen. Jeg vil endda gå så langt som til at opfordre til at stemme personligt. Uanset partifarven.

Forhandling og kompromis

I Danmark sidder ingen partier på det absolutte flertal, og derfor kan ingen partiprogrammer realiseres i sin helhed. Det betyder, at der skal forhandles om alt. Der skal gives og tages, og der skal indgås kompromisser. Og den slags handler om mennesker.

    Derfor er de folkevalgte politikere på Christiansborg lige så vigtige som de partier, de repræsenterer. Når der skal findes fælles løsninger, laves aftaler og tages beslutninger, så handler det om, hvem der sidder omkring bordet. Hvordan de taler sammen, hvilket menneskesyn de har, og hvilken respekt de har for hinanden.

Værdier og menneskesyn

Men som vi også kan læse det i impuls nr. 9/2019, så er det kristne menneskesyn ikke så entydig en størrelse. Menneskesynet siger en del om målet, men ikke meget om midlerne til at nå det. Det kristne menneskesyn kan udfoldes indenfor mange partiprogrammer.

    Stem derfor på en person, som du har tillid til. Og bed for vedkommende. Ligesom Paulus opfordrer sin ven Timotheus til: »Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed« (1 Tim 2,2).

    Et land, hvis ledere er omsluttet af forbøn, er et land, som Gud velsigner. Det ønsker vi også for Danmark.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter