Det vigtigste er at møde Jesus - indremission.dk
Det vigtigste er at møde Jesus
Det vigtigste er at møde Jesus

16.05.2019

Det vigtigste er at møde Jesus

Indre Missions årbog er netop udkommet. Den indeholder bla. beretninger og nøgletal fra bevægelsens arbejde
Traditionen tro kommer Indre Missions årbog ud lige før Årsmødet. Årbogen giver et aktuelt overblik over IM's arbejde og økonomi og indledes med formandens skriftlige beretning.

    Formand Hans-Ole Bækgaard tager udgangspunkt i, at åndskampen er et vilkår, som hele tiden udfordrer og flytter os. Men samtidig skærper den åndelige kamp vores fokus på, hvad opgaven er, nemlig at mennesker skal møde Jesus.

Mere bevægelse og mindre forening

Hovedbestyrelsen sætter rammerne, men mødet med Jesus sker ude i de lokale fællesskaber. Det er her missionen udfolder sig. Og til dette er der brug for inspiration, dømmekraft og ressourcer.

    Når formanden fra 2019 er lønnet på fuld tid, er det derfor ikke for at skabe mere forening, men for at styrke bevægelsen og missionen. Formanden skal ikke være en del af den daglige ledelse. Det forklarer hovedbestyrelsesmedlem Bent Oluf Damm i et tillæg til formandens beretning.

Mangfoldighed og fællesskab

Både generalsekretærens og landsledernes arbejdsberetninger giver et indblik i de mange aktiviteter, som fylder rundt i regionerne og i arbejdsgrenene. Der eksperimenteres for eksempel med anderledes lokale fællesskaber og med nye tværgående samarbejdsrelationer. Det landsdækkende formands- og kasserermøde er genoptaget, og flere lokale ansættelser er kommet til.

    I søndagsskolerne arbejdes der med frivillighedskultur og med fælles værdier. IMU fortæller om tendenser og identitet blandt de unge. Og IM-musik fortæller om sund og frisættende lovsang.

Flere ansatte og færre givere

Mens udgifterne til flere ansatte vokser, daler antallet af givere. Det bliver på længere sigt en udfordring. Lige nu hænger økonomien dog sammen og virksomhederne givere samlet et godt tilskud til IM's økonomi. Nøgletallene kan studeres i resultatopgørelsen for 2018, som også indgår i årbogen.

    På Årsmødet i Skive den 25. maj udfoldes både formandens beretning og økonomien i Indre Mission. Og her bliver der mulighed for at stille spørgsmål til IM's ledelse..
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter