Akut brug for hjælp til tværkulturelle sommerlejre - indremission.dk
Akut brug for hjælp til tværkulturelle sommerlejre
Akut brug for hjælp til tværkulturelle sommerlejre

01.05.2017

Akut brug for hjælp til tværkulturelle sommerlejre

Tværkulturelle sommerlejre kan være en tiltrængt pause fra hverdagen. I år er der især brug for økonomisk opbakning
Indre Missions Tværkulturelle Arbejde er i 2017 med til at arrangere 10 tværkulturelle sommerlejre landet over. De senere år har lejrene fået store tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, men i 2017 udebliver støtten. Det har skabt et akut behov for hjælp fra Indre Missions bagland, så årets lejre kan gennemføres.

Lejrarbejdet er vigtigt. Det skaber fællesskab mellem danskere og nydanskere, flygtninge og migranter på kryds og tværs.

»På lejrene kan vi lære af hinanden, uanset om vi er nye i Danmark, har boet her længe eller altid. Når man kommer til Danmark fra et andet land, er tankegangen ofte en helt anden, og man spørger altid: Hvorfor gør I sådan? Der er stor forskel på vaner og traditioner.

Lejren kan give en forståelse for, hvilke normer og værdier, der gælder i Danmark «, fortæller Asebé Dalatu, der selv kom til Danmark fra Nigeria, da hun var 12 år gammel, og som har været med som leder flere år i træk.

Lejrene tilbyder også undervisning om den kristne tro. Selv om deltagerne kommer fra forskellige religiøse baggrunde, mener Asabé, at det kristne grundlag er vigtigt.

»Danmark er et kristent land. Det skal vi holde fast i. Vi skal ikke presse troen ned over nogen, men være åbne om, hvad vi selv tror på«.

Vi har brug for hjælp til at gennemføre årets tværkulturelle sommerlejre.

Tak for dit bidrag.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,
indsamlingskonsulent i Indre Mission


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter