Dobbelt op på testamentariske gaver sikrer IM plus på bundlinjen - indremission.dk
Dobbelt op på testamentariske gaver sikrer IM plus på bundlinjen
Dobbelt op på testamentariske gaver sikrer IM plus på bundlinjen

03.06.2020

Dobbelt op på testamentariske gaver sikrer IM plus på bundlinjen

Indre Missions regnskab for 2019 viser et driftsoverskud trods lukning af Bethesdas boghandel og en stigning i lønudgifter
Det lykkedes Indre Mission at komme ud af 2019 med et driftsoverskud på 874.000 kr., selv om året bød på en dyr nedlukning af Bethesdas Boghandel og en forøgelse af IM's lønudgifter på mere end 2 mio. kr. Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab i Årbog 2020, der udkom sammen med impuls nr. 10.

Årsagen til det positive resultat er først og fremmest de testamentariske gaver, som er mere end fordoblet fra 5,6 mio kr. i 2018 til 11.8 mio kr. i 2019. Økonomichef Leo Christensen hæfter sig dog også ved, at der er sket en lille stigning i de almindelige gaver, som i 2019 beløb sig til 14,6 mio. kr.

"Igen er der grund til at rette en stor tak til alle, som betænker IM. Både gennem almindelige gaver, og når de skriver testamente. Mange har trofast bidraget til IM's arbejde år efter år, men det er også værd at notere, at nye givere kommer til. I 2019 har vi registreret 349 nye givere, som ikke tidligere har været med," siger han.

De stigende lønudgifter er en del af en langsigtet udvidelse af medarbejderflokken, og i 2019 nåede man tæt på fuld normering.

"Det er glædeligt at kunne støtte missionsarbejdet med flere lønnede kræfter," siger Leo Christensen.

Ud over gaverne er den væsentligste indtægt for Indre Mission det overskud, som virksomhederne indbringer. I 2019 beløb det samlede overskud sig til 9 mio. kr. Det er ca. 1 mio. kr. lavere end året før, men det skyldes først og fremmest en udgift på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med lukningen af Bethesdas Boghandel i København, forklarer virksomhedschef Ingrid Bjerre.

Hotel Hebron og IM-genbrug kunne begge notere fremgang i forhold til året før og blev igen de største bidragydere med henholdsvis 5,9 og 4 mio. kr. i overskud. Desuden lykkedes det både Mørkholt Strand Camping og Forlagsgruppen Lohse at afslutte året med overskud, mens Felix Rejser måtte notere et underskud på 880.000 kr.

Regnskabet vil blive aflagt i forbindelse med Indre Mission online årsmøde lørdag den 6. juni. Nøgletal fra regnskabet samt beretninger fra økonomichef og virksomhedschef kan desuden læses i IM's Årbog.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter