Hovedbestyrelsen ønsker åben dialog - indremission.dk
Hovedbestyrelsen ønsker åben dialog
Hovedbestyrelsen ønsker åben dialog

21.04.2017

Hovedbestyrelsen ønsker åben dialog

Indre Missions hovedbestyrelse indfører offentlige møder med åben dagsorden
Indre Missions hovedbestyrelse besluttede på sit seneste møde at styrke dialogen med IM's venner. Det vil ske ved at åbne dele af hovedbestyrelsesmødet, og ved regelmæssigt at samle lokale bestyrelsesformænd til drøftelser med repræsentanter fra landsledelsen og hovedbestyrelsen.

Når hovedbestyrelsen til september holder sit efterårsmøde i Holstebro, vil en del af bestyrelsens møde således være åbent for alle. Inden mødet bliver IM's venner inviteret til at foreslå punkter til denne del af dagsordenen. Alle deltagere er med i drøftelserne, som bliver ført til referat på samme måde som resten af hovedbestyrelsens møde.

Mulighederne for at transmittere de åbne møder via internettet bliver også undersøgt.

Ikke valg til bestyrelsen

Nyskabelsen kommer i forlængelse af forslag om at indføre valg til hovedbestyrelsen. Det har været drøftet ved flere møder, og et udvalg uden for hovedbestyrelsen har arbejdet med forskellige modeller og fremlagt sine overvejelser om fordele og ulemper. Bestyrelsen har på den baggrund konkluderet, at ulemperne ved demokratiske valg er større end fordelene, og at der derfor ikke ændres i måden bestyrelsen vælges på.

I stedet arbejder hovedbestyrelsen nu med en række andre tiltag, der skal styrke demokratiet og samtalen mellem hovedbestyrelsen og IM's venner.

Brobygning

Formand Hans-Ole Bækgaard forklarer: "Vi vil undgå, at der er et ’dem’ og ’os’. Vi står sammen i mission, og jeg ser de nye tiltag som en værdifuld brobygning. Når vi åbner en del af bestyrelsesmødet, er det for at give en konkret mulighed for en vigtig og inspirerende samtale. Derfor håber jeg, at vi får gode forslag til dagsordenen."

Efter de senere års strukturændringer i Indre Mission, har hovedbestyrelsens dagsorden ændret sig. Ansættelser og andre medarbejderforhold besluttes ikke i hovedbestyrelsen, men i den daglige ledelse. Til gengæld fylder teologi og strategi i dag mere, og hovedbestyrelsen fungerer således også som en tænketank for Indre Mission..
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter