IM vil styrke diakonien - indremission.dk
IM vil styrke diakonien
IM vil styrke diakonien

07.02.2020

IM vil styrke diakonien

Hovedbestyrelsen drøftede diakoni, Folkekirkens liturgi, menighedsrådsvalget og de lokale samarbejdsrelationer
Diakonien var et hovedtema på hovedbestyrelsens januarmøde, hvor diakonikonsulent Margit A. Simonsen og tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen deltog.

    Jann Sjursen, der også har været generalsekretær i nødhjælpsorganisationen Caritas, delte sine tanker om, hvad diakoni er, og lagde op til en drøftelse af dens rolle i IM. Margit Simonsen fremlagde resultatet af sin undersøgelse af, hvordan der tænkes diakoni i IM, og redegjorde for nogle af sine visioner.

    Resultatet blev, at hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et forslag til en ramme omkring det diakonale arbejde.

IM og folkekirken

På dagsordenen var også de lokale relationer mellem missionshusene og sognekirkerne, det forestående valg til nye menighedsråd og biskoppernes oplæg til debat om liturgien, dåben og nadveren.

    Et udvalg havde op til mødet forberedt en række forslag til, hvordan IM bedst kan klæde de lokale bestyrelser og fællesskaber på til menighedsrådsvalget og bakke op om de lokale menighedsrådsmedlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede at igangsætte flere initiativer, og de lokale bestyrelser bliver orienteret om den nye valgproces og opfordret til at engagere sig i de lokale valg.

Debat om Folkekirkens ritualer

Biskoppernes rapporter om liturgien og ritualerne blev også grundigt diskuteret, og et udkast til et fælles debatindspil blev gennemgået. Det bliver de kommende uger bearbejdet og sendt til biskopperne. Dokumentet bliver også lagt ud på IM’s hjemmeside og præsenteret i impuls.

    Der var også sat tid af til at drøfte de muligheder og udfordringer, Indre Missions lokale arbejde har i relation til det øvrige lokale menighedsarbejde. Det er spørgsmål, der vil blive arbejdet videre med på kommende møder.

Besøg på Nebo

Undervejs i mødet gik medlemmerne et par hundrede meter op ad Istedgade til Missionshotellet Nebo, som drives af en fond, hvor IM sidder med. Ifølge hotellets fundats skal en del af overskuddet deles mellem IM og We- Shelter (tidl. »Missionen blandt hjemløse«). For 2019 modtager IM 500.000 kroner. Besøget gav et fint indblik i et veldrevet og velholdt hotel med fokus på mindre og billige værelser.

    Der var besøg fra Københavns Indre Mission, som fortalte om et hus i fuldt vigør og flere velbesøgte aktiviteter. Økonomien for 2019 ser fornuftig ud, og der ses med spænding frem til, at Københavnerkirken udvider deres brug af lokaler i Bethesda, når de flytter ind i boghandlens gamle lokaler. Men Københavns Indre Mission er også udfordret af få og sårbare fællesskaber, og det blev drøftet, hvor vejene fremad går for IM i København.

Rapporter fra baglandet

De mange rapporter fra regionerne, arbejdsgrenene og beslægtede organisationer og skoler udgjorde en væsentlig del af mødets dagsorden. Nogle af rapporterne rummer bekymringer og spørgsmål, som hovedbestyrelsen må tage stilling til, men alt i alt er det rapporter, der vidner om et enormt engagement.

    Som en opfølgning på arbejdet med Fokus2030, besluttede HB, at fremover kan Missionspuljen ansøges fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

    I 2014 besluttede hovedbestyrelsen, at bestyrelsens medlemmer højst kan sidde i tre perioder a fem år. Ved dette møde sagde følgende ja til at fortsætte i endnu fem år: Hans-Ole Bækgaard, Erik Back Pedersen, Metha Sørensen, Morten Mouritzen, Bo Arvid Knudsen, Søren Isak Nolsøe og Dina Kofoed Pihl Kjær.

    Generalsekretær Jens Medom Madsen fik forlænget sin ansættelse uden åremål.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter