Nu er der råd til mere mission - indremission.dk
Nu er der råd til mere mission
Nu er der råd til mere mission

25.04.2017

Nu er der råd til mere mission

Rekordoverskud skal investeres i fremtidens missionsarbejde
Efter mange år med nedskæringer og underskud, peger pilen nu i den rigtige retning for Indre Missions økonomi. I 2015 lykkedes det for første gang i over 10 år at bringe udgifter og indtægter i balance, og før påske kunne Indre Missions hovedbestyrelse godkende regnskabet for 2016, som viser et driftsoverskud på to millioner kroner.

    "Overskuddet er resultatet af flere års målrettede bestræbelser på at bringe økonomien i balance. Og takket være et rigtig flot resultat fra Indre Missions virksomheder og testamentariske gaver, der lå et stykke over, hvad vi havde budgetteret med, så er det lykkedes at skabe et reelt overskud, selv når vi renser tallene for salg af ejendomme," siger en glad og stolt økonomichef, Leo Christensen.

God men følsom økonomi

Styrkelsen af IM's økonomi betyder nemlig, at der bliver råd til mere mission, og IM's hovedbestyrelse forventer at kunne fremlægge en plan i forbindelse med årsmødet den 9.-10. juni i Skjern.

    Hvis missionsarbejdet skal styrkes på sigt, bliver det dog nødvendigt at fastholde den positive udvikling i økonomien.

    "Der er grund til at glæde sig over et flot resultat, og når vi fremskriver økonomien, ser det stadig fornuftigt ud," understreger Leo Christensen. "Men både vores virksomheder og indtægterne fra testamentariske gaver er følsomme over for skiftende konjunkturer, så tallene kan hurtigt ændre sig. Derfor glæder vi os også over, at Indre Missions venner gennem gaver stadig lægger en solid grund under økonomien, også selv om vi igen har oplevet et lille fald. Vi skal også stadig have fokus på de indsamlede gaver, for vi kan ikke undvære baglandets opbakning," siger han.

Store rentebesparelser

I det officielle regnskab, som bliver offentliggjort forud for Indre Missions årsmøde i juni, bliver overskuddet endnu større end de to millioner kroner, fordi salg af ejendomme regnes med.

    "I 2016 har vi solgt ejendomme for 17 millioner kroner. 9,6 millioner kommer fra salg af missionshuse, og de penge placeres i Indre Missions byggepulje, som alene i 2016 udbetalte 10,6 millioner kroner til byggeri og renovering af missionshuse," forklarer økonomichefen.

    Med det flotte resultat er det også lykkedes at nedbringe Indre Missions gæld, så man fremover kan spare op mod en million kroner om året i renteudgifter.

    Regnskabet for 2016 bliver trykt i IMT nr. 22, som udkommer 4. juni, og bliver fremlagt på IM's årsmøde den 10. juni.

Kilde: Indre Missions Tidende.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter