Information om corona - indremission.dk
Information om corona

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan Indre Mission håndterer situationen omkring coronasmitten.

Senest opdateret 21. maj kl. 8.00

Indre Mission kan genåbne de lokale mødefællesskaber

Som følge af en ændret forståelse hos myndighederne af genåbningen af kirker og trossamfund, er Indre Mission nu inkluderet i åbningen og dermed omfattet af Kirkeministeriets retningslinjer for genåbningen af kirker og trossamfund, som er udsendt mandag den 18. maj.

Disse retningslinjer gælder alene alle lokale mødefællesskaber i de lokaliteter, som de normalt samles i, dvs. missionshuse, menighedslokaler og lejede lokaler. Det gælder også de lokale fællesskaber, som normalt samles i private hjem. De gælder indtil videre ikke andre typer møder og samlinger som f.eks. bibelcampings, lejre o.lign.

Indre Mission har udfærdiget denne vejledning (opdateret 24. maj) til alle lokale fællesskaber. Det er vigtigt, at den følges nøje.

Iøvrigt henstiller Indre Mission til alle sine medarbejdere, fællesskaber og venner at følge myndighedernes henstillinger nøje. Indre Missions egne forholdsregler er besluttet ud fra, hvad vi ved lige nu og bliver løbende opdateret i forhold til myndighedernes vejledninger.

De aktuelle officielle myndighedsvejledninger og andre informationer er samlet på coronasmitte.dk.

Ansatte medarbejdere


Det er besluttet, at:

 • Benytte sig af statens tilbud om lønkompensation for hjemsendte. De hjemsendte medarbejdere står ikke til rådighed for arbejdsrelaterede opgaver eller henvendelser mens de er hjemsendte. Det fremgår af de enkelte medarbejderes profiler her på hjemmesiden, hvem der aktuelt er hjemsendt.
 • Vi anbefaler at holde udvalgsmøder online. Hvor det giver for store problemer, skal de afholdes med god afstand mellem deltagerne.
 • Medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse kan, hvis det bliver aktuelt, få fri med løn, så man kan stille sig til rådighed for sundhedsvæsenet.
 • Alle medarbejdere som er i et kontorfællesskab skal så vidt muligt arbejde hjemmefra i stedet.
 • Nærmeste foresatte har ansvaret for aftaler om, hvad arbejdstiden på god vis kan bruges til.
 • Ved den mindste mistanke om sygdom, forkølelse eller anden smitte, bør man overveje en sygemelding tidligere end man normalt vil gøre det. Uanset om det har med coronasmitte at gøre eller ej. Medarbejdere holder sig hjemme indtil man er helt rask (48 timer efter at symptomerne er ophørt) 

Der henstilles til at:

 • Medarbejdere, som på den ene eller anden måde har svækket immunforsvar eller får immundæmpende medicin nævner dette for nærmeste foresatte, så der kan aftales særlige forholdsregler.
 • Vigtige hjemmebesøg og sjælesorgssamtaler gennemføres med størst mulig hensyn til smitterisikoen.

Indre Missions Hus


Det er besluttet, at:

 • Holde Indre Missions Hus åbent med så få medarbejdere som det er hensigtsmæssigt.
 • Morgenandagter og fællessamlinger på IMH foreløbig er indstillet.

Der henstilles til at:

 • Alle som kan løse deres arbejdsopgaver hjemmefra træffer aftale med nærmeste foresatte om hjemmearbejde.
 • Der holdes så få interne fysiske møder som muligt og kun med mulighed for god afstand mellem deltagerne.

IM's virksomheder


Det er besluttet, at:

 • IM-genbrugs butikker holder lukket indtil 10. maj. Herefter planlægges en forsigtig, kontrolleret og delvis åbning af enkelte genbrugsbutikker, således at alle butikker indretter sig efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det kan betyde begrænsninger i åbningstider, varer og bemanding Se imgenbrug.dk eller se opslag i butikken for nærmere information.
 • Hotel Hebron har åbent for gæster.
 • Mørkholt Strand Camping har åbent.
 • Felix Rejser følger myndighedernes (og udenrigsministeriets) retningslinjer. Ved ændringer i forhold til enkelte rejser bliver alle tilmeldte kontaktet af personalet.


Arrangementer


Det er besluttet, at:

 • Frem til 8. juni er alle IM’s landsarrangementer, uanset størrelse og antal deltagere, aflyst eller udsat. Alle medvirkende og deltagere bliver informeret af de ansvarlige for det enkelte arrangement.
 • Efter 8 juni og frem til 1. september er alle arrangementer med mere end 500 forventede deltagere aflyst eller udsat. For øvrige arrangementer afventer vi myndighedernes retningslinjer. Alle aflysninger og ændringer fremgår af Kalenderen, som opdateres løbende.
 • For regionale og lokale arrangementer er det de pågældende arrangører, som tager de nødvendige beslutninger og har ansvaret for at kommunikere det til alle berørte. Det gælder for eksempel også bibelcampings og sommerlejre.

Der henstilles til at:

 • arrangørerne finder alternative løsninger og tilbud for de arrangementer, som ikke kan gennemføres som normalt. 
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter