Information om corona - indremission.dk
Information om corona

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan Indre Mission håndterer situationen omkring coronasmitten.

Senest opdateret 18. september kl. 16.00

Corona-regler for missionshusene er uændrede

De opstramninger af corona-restriktionerne, som blev annonceret den 18. september, ændrer ikke ved de forholdsregler, vi er underlagt i landets missionshuse. Kirker og missionshuse er fortsat undtaget det generelle forsamlingsforbud, så længe der er mindst 2 kvm per deltager og holdes afstand på minimum 1 meter til personer, man ikke bor sammen med. Ved fællessang skal der holdes 2 meters afstand til hinanden. Vi henviser således fortsat til Vejledning til Indre Missions fællesskaber

Samtidig anbefaler vi at følge regeringens henstilling til, at vi begrænser vores sociale omgang med andre mennesker, at vi ser færre mennesker og i mindre grupper ligesom i foråret. Det vil sige, at vi beder vores lokale IM-fællesskaber overveje, hvordan den lokale mødeaktivitet kan tilrettelægges, så fysisk kontakt undgås og der hele tiden holdes god afstand. 

Coronasmitten er en alvorlig trussel mod os alle sammen, både unge og ældre, og vi er alle forpligtede på at gøre vores bedste for at undgå smittespredning.

De aktuelle officielle myndighedsvejledninger og andre informationer er samlet på coronasmitte.dk.

Ansatte medarbejdere


Det er besluttet, at:

 • Alle hjemsendte medarbejdere kaldes tilbage i arbejde fra og med d. 9 juli.
 • Vi anbefaler at holde udvalgsmøder online. Hvor det giver for store problemer, skal de afholdes med god afstand mellem deltagerne.
 • Alle medarbejdere som er i et kontorfællesskab skal overveje mulighederne for at arbejde hjemmefra i stedet.
 • Ved den mindste mistanke om sygdom, forkølelse eller anden smitte, bør man overveje en sygemelding tidligere end man normalt vil gøre det. Uanset om det har med coronasmitte at gøre eller ej. Medarbejdere holder sig hjemme indtil man er helt rask (48 timer efter at symptomerne er ophørt) 

Der henstilles til at:

 • Medarbejdere, som på den ene eller anden måde har svækket immunforsvar eller får immundæmpende medicin nævner dette for nærmeste foresatte, så der kan aftales særlige forholdsregler.
 • Vigtige hjemmebesøg og sjælesorgssamtaler gennemføres med størst mulig hensyn til smitterisikoen.

Indre Missions Hus


Det er besluttet, at:

 • Alle medarbejdere på Indre Missions Hus gives mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang det er hensigtsmæssigt og efter aftale med nærmeste foresatte.
 • Morgenandagter og fællessamlinger på IMH genoptages fra 1. juli. Dog uden fællessang.

Der henstilles til at:

 • Der holdes så få interne fysiske møder som muligt og kun med mulighed for god afstand mellem deltagerne.
 • Alle fysiske møder bookes i husets kalender så tidligt som muligt.

IM's virksomheder


Det er besluttet, at:

 • Hotel Hebron, Mørkholt Strand Camping og IM-genbrugs butikker er alle åbne og følger de ekstraordinære retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
 • Felix Rejser følger myndighedernes (og udenrigsministeriets) retningslinjer. Ved aflysninger og ændringer i forhold til enkelte rejser bliver alle tilmeldte kontaktet af personalet.


Arrangementer


Det er besluttet, at:

 • Frem til og med 31. august er alle arrangementer med mere end 500 forventede deltagere aflyst eller udsat. For øvrige arrangementer følger vi myndighedernes retningslinjer. Alle aflysninger og ændringer fremgår af Kalenderen, som opdateres løbende. På bibelsommer.dk er samlet en oversigt over de alternative sommerarrangementer.
 • For regionale og lokale arrangementer er det de pågældende arrangører, som tager de nødvendige beslutninger og har ansvaret for at kommunikere det til alle berørte. Det gælder for eksempel også bibelcampings og sommerlejre.

Der anbefales at:

 • at gennemføre de arrangementer, som lader sig afvikle under hensyn til myndighedernes aktuelle retningslinjer og forsamlingsloftet.
 • arrangørerne finder alternative løsninger og tilbud for de arrangementer, som ikke kan gennemføres som normalt. 
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter