IM-fællesskaber taler gerne om givertjeneste - indremission.dk
IM-fællesskaber taler gerne om givertjeneste
IM-fællesskaber taler gerne om givertjeneste

24.01.2019

IM-fællesskaber taler gerne om givertjeneste

Samtaler med lokale IM'ere giver mig en følelse af, at vi er sammen om noget større
For det meste foregår mit arbejde ved skrivebordet på Indre Missions Hus. Herfra skriver jeg indsamlingsbreve, sender takkehilsner og drøfter idéer til nye indsamlingstiltag med mine kollegaer.

    Det er godt! Der er dog ingenting, der giver ny energi, som et besøg hos IMfællesskaber rundt omkring. Det sidste års tid har budt på flere af den slags besøg, blandt andet formands- og kasserermøderne i efteråret. Besøgene har givet anledning til mange gode samtaler.

Forskellighed er en rigdom

Det har slået mig, hvor forskellige vi er. Demografien betyder noget: Er vi mange, er vi få? Er vi i storbyen, er vi på landet? Er vi gamle, er vi unge? Det har alt sammen indflydelse på, hvordan vi tænker om os selv lokalt.

    Men der er også noget, som er fælles uanset sted og vilkår. Det er en bevidsthed om, at det lokale er en delmængde af noget større, og at vi tjener Jesus og hinanden fra hvert vores sted. Der er mangfoldige måder at virkeliggøre Indre Missions formål på, og hvor er det skønt. Det er den rigdom, jeg har fået øje på.

Sammenhængskraft

Til daglig kan jeg være udfordret af, at jeg ikke ved, hvad modtagerne af de indsamlingsbreve, jeg skriver, er optaget af. Jeg kan kun forestille mig det. Men når jeg tager på besøg lokalt, møder jeg nogle af dem og kan lytte og lære mere om, hvad de er optaget af.

    Så deler vi liv og bygger bro og afkorter på den måde afstanden mellem det lokale IM-arbejde og landsarbejdet. Det giver masser af motivation at vide mere om, hvor vi har hinanden, og det styrker sammenhængskraften.

Forandre giverkultur

Mit indtryk er, at lokale IM-fællesskaber gerne tager fat på snakken om, at det er vigtigt og godt at give penge til Indre Missions arbejde både lokalt og på landsplan. Jeg har hentet masser af inspiration ved at lytte til, hvordan opmuntring til givertjeneste gribes an rundt omkring.

    Missionsopgaven er hjerteblod for mange – og derfor vil de gerne give. Men vores samtaler har også afdækket en stærk kultur, hvor det med penge bliver en privatsag, som det er lidt ubehageligt og kejtet at tale om. Den kultur har mine samtalepartnere og jeg været enige om, at vi gerne vil forandre. Det må blive et arbejdspunkt i det nye år: At vi må tale mere frit om, hvordan vi bruger det, vi ejer. Og at det er i orden hos os at snakke med hinanden om givertjeneste.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter