Kom nu ud af det hus - indremission.dk
Kom nu ud af det hus
Kom nu ud af det hus

02.10.2017

Kom nu ud af det hus

Jakob der er samfunds- og familiekonsulent i IM opfordrer til, at Indre Mission er synlig lokalt.
Jakob Daniel Lund Olesen er samfunds- og familiekonsulent i Indre Mission i Region Syd. En af hans opgaver er at inspirere lokale IM-fællesskaber til at være synlige i deres lokalområde.

Vi har brug for en skarpere forståelse af, hvad der er vores identitet, mener Jakob: »Vi tror, vi har styr på, hvem vi er, men det er ikke altid tilfældet. Vi kan have tendens til at glemme, at vi er en bevægelse, hvis vision er at lede til Jesus.  Vi må fastholde, at missionshuset er et mødested både for troende og for dem, der er på vej ind i troen«.

Jakob er fuldt ud klar over, at missionshuset for mange er et åndehul, hvor de oplever at kunne være sig selv og leve i Jesus. Men at vi kan være os selv i det kristne fællesskab, må ikke føre til, at vi bliver os selv nok. Vi skal hele tiden lade os udfordre af Jesus til at lede mennesker i vores nærhed til ham.

»Mener vi, at fællesskabet i missionshuset er en vigtig del af vores liv, må  vi også gøre det synligt, at der er liv«, siger Jakob. Han har mange idéer til, hvordan det kan foregå: »Det behøver ikke være svært. Vi kunne byde hinanden velkommen på fortovet uden for missionshuset før mødet. Eller sætte et skilt op: Vi har fællesspisning i aften – er du sulten, så kig ind«. Han nævner også mulighederne for at blive synlige i byen, fx sammen med den lokale kirke eller sportsforeningen.

»Vi skal ud af det hus, hvis flere skal finde ind«, slutter Jakob.

Vi har brug for missionærernes arbejde med at inspirere til mission. Tak for dit bidrag til det.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,
indsamlingskonsulent i Indre MissionIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter