TEMAundervisning - indremission.dk
TEMAundervisning

TEMAundervisning

Afløseren for ”oktobermøderne” hedder ”Temaundervisning”. Det er materiale, der kan bruges som baggrund for en eller to temaundervisnings-aftener (eller en hel lørdag). I tillæg er der forslag til forskellige former for gudstjenester, der kan afholdes i tilknytning til undervisningen. Man behøver ikke afholde kurserne i det halvår, de er beregnet til. Man kan sagtens bruge dem senere - og her kan man måske opnå den fordel, at ens underviser allerede har gennemgået dem én eller flere gange før! Hvis du skal arrangere en temaundervisning, så læs denne vigtige info.

Temaundervisning hvert efterår

Vi udgiver en ny Temaundervisning én gang om året, nemlig om efteråret. Vi regner med, at de forholdsvis få steder, der ønsker at afholde denne form for undervisning to gange om året, dels kan trække på de tidligere temaundervisninger og dels kan finde andre inspirationskilder. Ellers er man velkommen til at henvende sig og spørge om hjælp til dette.

TEMAundervisning efterår 2020: 

(Der kommer nogle væsentligt kortere undertekster senere til programmer mm. Underteksterne her er alene en intern udfoldelse af stoffet, sådan som hjælp- materialerne vil lægge op til).

Guds verden

Gud skabte denne fysiske verden, og så, at det var godt. Gud satte Adam og Eva til at vogte den og være ”bestyrere” på Guds vegne. Hvilke retningslinjer giver Bibelen os for, hvordan vi skal bestyre denne fysiske verden? Hvordan skal vi leve som ansvarlige kristne i en verden, hvor vort forbrugsorienterede samfund har skabt mange fantastiske fremskridt, men også har skabt en voldsom forurening og rovdrift og hvor den rige del af verden bliver stadigt rigere, mens den fattige del af verden bliver stadig fattigere? Budet om at elske Gud og elske vores næste har en hel del at sige til os. Profeterne i GT så forholdet til de fattige og svage som en test på, hvordan forholdet til Gud var – bruger Gud samme test i dag, eller hvordan skal vi se på det? Mange i vores samfund ser sig rådvilde om efter en mulig vej i de mange truende klimaspørgsmål – skal de kunne finde en vej at gå på ved at iagttage Guds folk? En vej, der går til Skaberen og hans søn.

Guds værdier

Guds kærlighed og velsignelse viser sig i mange ting. Blandt andet i alle de materielle goder, han giver os. Vi må se hans varme faderhjerte i det alt sammen og takke ham og glæde os over det. Samtidig kalder Jesus os tydeligt til at være kærlige forvaltere af det alt sammen. Det er alt sammen noget, Gud giver os til låns. Hvordan bruger vi den del af Guds tid og Guds penge og Guds ressourcer, som han har betroet os? Til Guds ære, vores glæde og andres gavn? Hvordan styrker vi Guds rige ved at være tro og dygtige forvaltere, der deler ud af den samme nåde, som vi selv lever af? Hvordan deler vi Guds praktiske kærlighed med andre, så de får et indtryk af Guds kærlighed?

Og sidst, men slet ikke mindst: Jesus advarer meget ofte og meget alvorligt mod den fare, der ligger i at komme til at tillægge de materielle goder for stor betydning i vores liv. Det kan tage troen og dermed det evige liv fra os. Hvordan beskytter vi os mod denne fare?

Emnet for TEMA2021 kan ses her.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter