Der er noget godt på vej - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.11.2018

Der er noget godt på vej

Lyset fra den kommende julefest kaster et særligt lys ind over adventstiden. Også i Guds store kalender har vi noget godt at se frem mod.
Det klinger godt! Jeg husker min barndoms adventstid som en dejlig, lun tid fyldt med forventning, glæde og gode sager. Min mor spillede ikke meget på vores gamle klaver i stuen, men lige præcis i adventstiden spillede hun melodien til Der er noget i luften igen og igen – hele adventstiden igennem, som jeg husker det. Det gav en rigtig god grundstemning i hele huset og i mit sind.

Noget i luften

Der er noget i luften! Der er noget godt på vej. Det kan både mærkes, ses, duftes og høres. Alle sanser opfanger det. Det er det, der præger adventstiden. Noget godt er på vej.

    Det, vi ser frem til i adventstiden med forventning, er jo julefesten med alt, hvad den rummer. For nogle er det samværet med familie og venner. For andre, måske især børnene, er det gaverne og mængden af slik og hjemmegjorte godter. Det er de mange lys i en mørk tid. Det er varmen i stuen i en kold tid. Det er pynten og stemningen i gaderne og i kirken. Det er de gode salmer og det gode budskab om, at der er født en frelser ind i vores verden. Budskabet om, at der er tændt et lys, der skal skinne for os, der sidder i mørke og dødens skygge.

    På mange forskellige måder kaster den kommende julefest en helt særlig glans og et særligt lys ind over måneden op til. Den lille måned, som vi kalder adventstiden. Uden lyset fra den kommende julefest ville december måned være en kold og trist måned på mange måder. Men lyset fra julen gør december til en dejlig måned for de fleste.

    På samme måde må det, der venter os i Guds store kalender, når Jesus kommer igen for at hente os hjem, kaste sit gode lys ind over tiden op til.

En plads er parat

Som hjælp til at få dette lys tændt vil jeg pege på et løfte fra Jesus, som altid har stået meget stærkt for mig. Det er fra Johannesevangeliet, hvor Jesus siger: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er« (Joh 14,1-3).

    Jeg hører det hver gang som ord, der er talt til mig personligt. Jo, det var disciplene, han sagde det til dengang. Men nu siger han det til mig. Jesus siger, at jeg ikke skal forfærdes. Han har gjort en plads parat til mig hjemme i Guds herlighed. Og så siger han: Jeg kommer snart igen og tager dig til mig, for at også du skal være, hvor jeg er!

Han glæder sig åbenbart til, at jeg skal være der, hvor han er

    Den sidste sætning lyser kraftigt. Hvor er det stort, at Jesus her er så tydelig, når han taler om, hvad han glæder sig til, og hvad det hele skal ende med.

    For at også du skal være, hvor jeg er! Tænk, at det er derfor, Jesus gør, hvad han gør. Målet og hensigten med det hele er, at jeg skal være der, hvor han er! Jo mere jeg tænker over det, jo større bliver det. Det siger mig meget om, hvad jeg betyder for ham. Hvor meget han elsker mig. Han glæder sig åbenbart til, at jeg skal være der, hvor han er!

Jesus glæder sig

Jeg tror, det er den samme tanke, vi møder allerede i profetien om Jesus i Esajas 53, hvor der står, at det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. »Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder« (Es 53,10-11).

    Her profeteres om, at Jesus skal knuses for os. Han skal bære vores synder. Og derefter skal han se afkom. Han skal se frugten af sin lidelse. Og så står der, at han efter sin lidelse ser lys, og at han mættes ved det, han ser. Jesus skal glæde sig over at se mennesker blive frelst på grund af hans lidelse og død for os.

    Det er på den baggrund, at han i Johannesevangeliet kapitel 14 siger, at målet med det hele er, at også vi skal være der, hvor han er – hjemme i herligheden hos far – sammen med ham.

    Livet her på jorden frem mod Herrens dag er en adventstid. Vi ser frem mod noget godt.


Artiklen kan også læses i impuls nr. 24/2018.Læs bladet her:

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter