Lovsang er tilbedelse - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.11.2018

Lovsang er tilbedelse

Jens Lomborg har oversat mange af Stuart Townends sange til dansk. Flere af dem er en fast del af lovsangen i mange kristne fællesskaber
De sange, vi synger, har en stor påvirkning på vores tro. De har en større effekt, end en prædiken jeg holder en søndag. Det forklarer Jens Lomborg, der er præst i Skjern Bykirke. Han har i snart 20 år oversat og skrevet sange.

    Han har oversat mange af Stuart Townends sange. 15-20 af dem er kommet med i forskellige sangbøger.

    Det begyndte tilbage i 1990’erne, hvor Jens var ansat i KFS og var en del af sangbogsudvalget, der stod for den gule Fællessang.

    »Jeg tror, at jeg kom med, fordi jeg havde spillet i Jens Bendix Band. Det var der, jeg havde fået min musiske opdragelse,« siger Jens, der i samme periode var faldet over den engelske sang »How Deep The Father’s Love For Us« (»Den kærlighed, som Gud har vist«) af Stuart Townend, som han oversatte til dansk.

    »Jeg kunne lide teksten og melodien. Jeg kunne mærke, at den kunne noget.«

Jeg har ramt en åre

Jens og familien rejste som missionærer til Botswana i Afrika. Da han kom hjem efter et par år, fandt han ud af, at Stuart Townends sang havde vundet indpas i kristne fællesskaber.

    Da han blev præst i Skjern Bykirke, begyndte han at oversætte flere af Stuart Townends sange til brug i gudstjenesten.

    »Vi manglede nogle moderne sange på vores modersmål,« forklarer Jens, der nævner tre kendte påskesange: »Se det Guds lam«, »Se, han træder frem« og »Se, hvilken morgen«. Siden er det blevet til flere sange, som synges i mange kristne fællesskaber.

    »Jeg har ramt en åre af noget, som holder. Stuart Townends sange rummer en god teologi og indeholder et nutidigt tonebillede, « understreger præsten, der lige nu har et par sange i skuffen, han arbejder på.

Huller i den kristne sangskat

»Jeg vil kalde Stuart Townend for vores tids mest profilerede salmedigter. Hans sange formidler et dybt bibelsk billede af Gud i en nutidig, poetisk og sangbar form. Han skriver med dybde og bredde og har været med til at give en generation ny indsigt i Bibelen,« fortsætter Jens.

    »Han er god til at finde de huller i det kristne liv, der mangler at blive sat ord på.«

    Det har inspireret Skjernpræsten til selv at finde de områder af det kristne liv, der er brug for at få understreget. Derfor har han blandt andet oversat en anden Stuart Townend-sang: »Guds menighed, tag Herrens rustning på«.

Ikke al sang er lovsang. Sang er mange ting. Lovsang er tilbedelse

    »Hvis der er en overvægt af lovsange, som sender et billede af Gud som den bløde favn, så er der nogle mænd, som ikke lytter eller synger med, for der er ikke et kald til efterfølgelse og kamp. Stuart Townend har skrevet denne kampsang, en maskulin, moderne salme, som har et kald til efterfølgelse, som mænd forstår,« siger Jens.

Klagesang er en del af lovsangen

Jens trækker Kol 3,16 frem som en guide til, hvad der er godt at have fokus på, når det kristne fællesskab synger lovsang. Paulus siger i verset: »Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.«

    »Der er en dobbelthed i det, som jeg synes, der skal være i sangvalget i det kristne fællesskab. På den ene side er lovsang en tilbedelse af Gud. Det er det, der siges til sidst i verset: ‘Syng med tak i jeres hjerte til Gud’. Ikke al sang er lovsang. Sang er mange ting. Lovsang er tilbedelse,« understreger Jens.

    En del af lovsangen er også klagesangen.

    »Det bibelske modstykke til lovsangen er klagesangen, men den hænger sammen med lovsangen. Det er rettet mod den samme Gud, og han kan bære begge dele. Lovsang er glæde og taknemmelighed, klagesangen er råbet om hjælp.«

    Han har fået øjnene op for, at klagesangen mangler i den kristne sangkultur. Derfor har han oversat et par sange, der sætter ord på den smerte, et menneske kan opleve.

    »Hvis vi er ærlige om vores menneskeliv, har vi også brug for nogle klagesange. Der skal være plads til både jubel og glæde og klage og anfægtelse, når der synges,« forklarer præsten.

Der skal være plads til både jubel og glæde og klage og anfægtelse, når der synges

    »Som lutheranere vil vi altid spørge ind til, om der er plads til den anfægtede i lovsangen. Det skal ikke være et filter ind over alle sange, for selv om jeg er anfægtet, skal jeg kunne tåle, at sange som ‘Dig være ære’ bliver sunget, fordi gudsbilledet er sandt og bibelsk funderet.«

Lovsang er undervisning

Der er en anden side af lovsangen, der kommer til udtryk i Kol 3,16, som det er vigtigt have fokus på. Det er den undervisende del.

    »Det er det med, at Paulus opfordrer os til at undervise og formane hinanden med sange og hymner og åndelige sange. Der er også et undervisende aspekt, når vi synger med hinanden i det kristne fællesskab. Det sker, når vi henvender os som et ‘vi’ til Gud og hinanden,« siger Jens og nævner for eksempel »Vor Gud han er så fast en borg«.

    Han kommer med et par andre gode råd til de ansvarlige for lovsangen.

    »Man skal være bevidst om, at man har et åndeligt ansvar. Bed til Gud. Sørg for at synge både nyt og gammelt. Både lange og korte sange. Både dybe og enkle sange. Hav øje for, hvad der rører sig i menigheden, ikke bare i din egen verden. Skab plads til både glæden og sorgen, jublen og eftertanken, « slutter præsten.Læs bladet her:

Kommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter