Årsgave til Indre Mission

Hvert år samler vi ind til en årsgave til Indre Missions arbejde. Vi er taknemmelig for den store indsats, vores lokale indsamlere gør, og glæder os over støtten fra Indre Misisons venner i hele landet.

Din årsgave - dit bidrag til mission i tiden

Er der fortsat brug for bevægelsen Indre Mission? Ja!

For det første fordi det er en styrke og frimodighed ikke at opleve sig alene som kristen. Hverken i det sociale eller det åndelige liv. Indre Mission er et arbejdsfællesskab, hvor mission glædeligvis udfoldes på mange måder. Det afgørende er at have Jesus i hjertet – og i munden. Vidnesbyrdet spiller en stor rolle. I missionsarbejdet har det betydning at kunne gøre brug af de mange ressourcer, medarbejdere, arrangementer osv., som kan være med til at understøtte mulighederne for, at budskabet om Jesus kan nå frem til flere – også ad andre veje og relationer end ens egne.

For det andet er Indre Mission en vækkelsesrøst på evangelisk-luthersk grund. Det er ikke nogen selvfølge i det kirkelige landskab. Vi har brug for tilliden til Bibelen som Guds ord. Er den fraværende, sætter det præg på forkyndelsen. Hvis det hævdes, at vi mennesker ikke har behov for soning, ændres forståelsen af Jesus’ død på korset radikalt. Alvoren i spørgsmålet om frelse og fortabelse og behovet for omvendelse svækkes, hvis alle alligevel bliver frelst.

Der er behov for en klar røst, der formidler et uforanderligt budskab forståeligt og relevant i nutiden.

Derfor er dit bidrag til Årsgaven 2023 værdifuldt. Vi står sammen om at være i mission i tiden for at lede til Jesus og leve i Ham.

På forhånd en stor TAK for din gave.

Giv et bidrag til årsgaven

Brug betalingskort

Indbetal din årsgave med kort.

Støt nu

Betal med MobilePay

Giv din årsgave på MobilePay 12912.

Støt nu

Overfør til konto

Overfør din gave til konto 7170 2212631. Skriv "Årsgave" i meddelelsesfeltet.

Giv gaven ved årsmødet

Tag din gave med og aflever den ved årsmødet i Vejen Idrætscenter den 10. juni.

Hjælp til indsamling

Årsgaveliste

Her finder du en indsamlingsliste til årsgaven. Print listen og udfyld den.

Folder: Din årsgave

Går I rundt med indsamlingslister til årsgaven, kan I bruge denne folder som hilsen, hvis I ikke træffer nogen hjemme eller hvis I af helbredshensyn ikke kan aflægge et fysisk besøg.

Læg folderen i postkassen og send eventuelt en SMS til vedkommende, om at I har lagt den der. I må også meget gerne lægge den i jeres lokale missionshus.

Folderen kan også fås hos økonomiafdelingen på oekonomi@indremission.dk.

Flyer: Din årsgave

Giv alle mulighed for at være med i årsgaveindsamlingen. Send eller del denne hilsen fra Hans-Ole Bækgaard på jeres mailliste eller i jeres Facebookgruppe

PowerPoint [4:3]

Hvis du samler ind til årsgaven via MobilePay, kan du hente en PowerPoint-skabelon her, som f.eks. kan vises til møder.

PowerPoint [16:9]

Hvis du samler ind til årsgaven via MobilePay, kan du hente en PowerPoint-skabelon her, som f.eks. kan vises til møder.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til indsamlingen af årsgaven.