Fakta og tal om Indre Mission

Indre Mission er en missionsbevægelse inden for den danske folkekirke, som arbejder for, at flere skal møde Jesus Kristus og tro på ham og hans ord om evigt liv.

Indre Missions formål

Vi har formuleret vores formål ganske kort: Vi vil lede til Jesus og leve i ham.

Med afsæt i folkekirkens evangelisk-lutherske lære ønsker vi, at andre også skal møde Jesus. Igennem ord og handling vil vi vise, hvem han er, og opfordre mennesker til at få en personlig relation med ham. Vi vil hjælpe kristne til at leve med ham i hverdagen. Det gør vi ved at forkynde og undervise om Jesus og ved at skabe fællesskaber, hvor der er mulighed for at vokse i troen og være noget for andre. 

Visioner

Vi har formuleret fire visioner, der skal hjælpe os med at opfylde formålet: 

Fællesskab der favner

Vi er skabt og døbt til at leve i fællesskab. Det kristne fællesskab er stedet, hvor Guds omsorg og kærlighed får krop. Fordi vi er favnet af Guds kærlighed, kan vi favne hinanden og række ud til andre i hverdagen.

Forkyndelse der frigør

Vi er har brug for, at Gud hjælper os af med de ting, der vil binde os. Når hans ord bliver forkyndt, kan Helligånden sætte os fri fra synd, selvretfærdighed, frygt og dårlig samvittighed. Det gør os i stand til at tro, tjene og tilbede ham.

Fundament der fastholder

Vi har brug for et stærkt fundament, der kan bære og fastholde os i vores liv som kristne. Fundamentet er Bibelens og bekendelsernes lære, hvor Jesus er det klare centrum. 

Forvaltning der forandrer

Vi har fået ufattelig meget af Gud - helt gratis! Disse gaver giver os mulighed for at gøre en positiv forskel i verden. Det er derfor vigtigt, at vi forvalter vores liv, tid, evner, penge, nådegaver og ansvar rigtigt. 

Plakat med formål og visioner

Vi har lavet en smuk plakat, vi tror vil pynte i de fleste mødelokaler, og som samtidig fortæller, hvad IM’s formål og visioner er. På plakaten er der også en QR-kode, som leder ind til denne side om Indre Missions formål og værdier.

Du kan downloade plakaten her eller du kan bestille en trykt plakat i A3 størrelse ved henvendelse til sekretariatsleder Birgit Forum. Skal plakaten sendes ud koster det kr 50 i porto og ekspedition.

Formål og visioner er sammen med hovedbestyrelsens aktuelle pejlemærker beskrevet i dette dokument.

Indre Missions historie

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark blev stiftet den 13. september 1861 i Stenlille. I begyndelsen af 1800-tallet prædikede kirkens præster om moral og det gode liv, men flere og flere efterspurgte fællesskaber og forkyndelse, hvor der var fokus på relationen med Gud. Omvandrende prædikanter samlede små og store forsamlinger på gårde og i skolestuer, men mødte modstand fra præsterne, der mente at have monopol på at forkynde og samle folk om kristen forkyndelse. 

I 1853 blev det første forsøg på at organisere forkyndelsen gjort under navnet Indre Mission. Initiativet faldt imidlertid fra hinanden. Den 13. september 1861 stiftede man bevægelsen i en ny form og sognepræst C.F. Rønne blev Indre Missions første formand.

Den nye bevægelse voksede. I 1874 blev det første missionshus bygget i Randers, og i 1881 blev den profilerede og folkekære prædikant Vilhelm Beck formand.

Indre Mission havde stor fremgang fra slutningen af 1800-tallet og frem til anden verdenskrig. En lang række sociale institutioner og arbejdsgrene så dagens lys. Københavns Indre Mission oprettede en lang række diakonale tiltag blandt børn, prostituerede og fattige i storbyen. I 1920 blev den første efterskole med tilknytning til Indre Mission indviet på Thyholm. 

I 1955 gik 87.800 børn i søndagsskole. Den første bibelcamping blev afviklet i sommeren 1969, og Indre Missions bibelcampinger samler stadig mere end 10.000 deltagere hver sommer.

Indre Mission har alle dage været opfattet som en konservativ bevægelse, når det gælder indholdet. Arbejdsformerne har imidlertid været blandt de førende og banet vejen for nye initiativer i såvel kirken som i det danske samfund.

Læs meget mere om Indre Missions histore i Kurt E. Larsens bog En bevægelse i bevægelse fra 2011.

Organisering af arbejdet

Indre Missions primære arbejde foregår i lokale fællesskaber rundt i landet. Her mødes børn, unge og voksne til klubaktiviteter og møder.

Vi har ansat en række medarbejdere både til lønnede og ulønnede opgaver, som hjælper de mange frivillige i det lokale arbejde. De er fordelt på fem regioner.

landskontoret i Fredericia har vi samlet en række centrale funktioner som f.eks. økonomi, kommunikation og administration.

Indre Missions hovedbestyrelse er vores øverste ledelse. Det daglige arbejde ledes af et landsteam og den daglige ledelse.

Indre Mission i tal

Få et overblik over nøgletal for økonomi, medarbejdere og aktiviteter i denne folder.

Information om Indre Mission

Få en oversigt over Indre Missions medarbejdere, aktiviteter og samarbejde i vores informationsnummer, der udkommer hver januar.

Årbog 2024

I årbogen finder du formands­beretning, arbejdsberetninger og Indre Missions regnskab.

Informationsbrev fra Indre Mission

Tre gange om året sender vi et informationsbrev til de lokale IM-fællesskaber. Brevet indeholder information og materialer fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

April 2024
Informationsbrev
Januar 2024
Informationsbrev
September 2023
Informationsbrev

Hent logo, skriftyper og farver fra vores designlinje. 

Offentlige indsamlinger

Indre Mission har Indsamlingsnævnets tilladelse til at foretage indsamlinger blandt privatpersoner i Danmark til drift af vores arbejde.

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodulet på gave.indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails og rundringning
  • MobilePay og Facebook

Indre Mission er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens §8A og §12. Vi er medlem af ISOBRO og efterlever ISOBROs etiske retningslinjer.

Find Indre Missions indsamlingsregnskab i den økonomiske årsrapport.

2023
Økonomisk årsrapport
2022
Økonomisk årsrapport
2021
Økonomisk årsrapport
2020
Økonomisk årsrapport
2019
Økonomisk årsrapport

Redegørelse om god fondsledelse

Indre Mission er iflg. vedtægterne registreret som en selvejende fond. Vi skal derfor en gang om året skrive under på en lovpligtig redegørelse om god fondsledelse. Du finder redegørelserne herunder.

2023
Redegørelse om god fondsledelse
2022
Redegørelse om god fondsledelse
2021
Redegørelse om god fondsledelse
2020
Redegørelse om god fondsledelse
2019
Redegørelse om god fondsledelse