Det tror vi på

I Indre Mission tror vi på, at Jesus er Guds søn, og at han kom til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hans hjælp. Vores tro bygger på det, der står i Bibelen og Den evangelisk-lutherske bekendelse.

Indre Mission er ikke et særligt trossamfund, men bygger på helt det samme trosgrundlag, som Folkekirken dvs. på Bibelen og Den evangelisk-lutherske bekendelse.  

Gud har skabt alt

Vi tror, at Gud har skabt hele verden, og at vi mennesker var kronen på værket. Men de første mennesker vendte Gud ryggen og gik deres egne veje. På den måde kom døden og ondskaben ind i verden og konsekvensen var, at mennesker blev udelukket fra det evige liv.

Gud blev menneske

Ifølge Bibelen skal Gud en dag holde retfærdig dom over alt og alle. Vi har alle ondskaben i os og har af den grund fortjent at blive dømt til en evighed uden for Guds kærlighed. Det vil Jesus redde os fra.

Gud ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt. Derfor sendte han Jesus til jorden.

Jesus viste gennem sit liv og sine ord, at Gud er kærlighed og ønsker at frelse alle fra den evige fortabelse. Han opsøgte mennesker i nød og tog imod alle, som kom til ham. Og han gav mennesker mod til at tro på ham og bede ham om hjælp.

Som det eneste menneske nogensinde gjorde Jesus intet forkert. Alligevel blev han henrettet på et kors. Gud kunne have forhindret det, men gjorde det ikke. I stedet lagde han alle vores fejl over på Jesus, som dermed betalte vores skyld med sin død.

På den måde tog Jesus vores dom. Tre dage efter stod han lyslevende op af graven. De beviste at Gud havde taget imod Jesus' betaling og, at døden nu var besejret.

Jesus lever

Derfor tror vi på Jesus Kristus! Vi tror, at han har vundet over det onde, og at han kan frelse alle, som tror på ham. Hvis vi indrømmer, at vi er syndere, som har brug for Jesus for at kunne leve evigt i Guds kærlighed, så er det det eneste, der skal til. Derfor vil vi, at flere ksla lære Jesus at kende og tro på ham.

Helligånden hjælper os

Efter opstandelsen tog Jesus hjem til Himlen. I stedet sendte han Helligånden til os. Helligånden bor i enhver, som tror på Jesus. Det er Helligånden, som overbeviser os om, at alt dette er sandt. Han taler til os gennem Bibelen, dåben, nadveren og bønnen og gennem fællesskabet med andre troende kristne.

Det er Helligånden, der samler kristne ud over jorden og til alle tider, og han udfordrer os til at blive en del af det kristne fællesskab.

Helligånden sender os

Ligesom Jesus og Helligånden er sendt fra Gud, sender Gud os. Vi skal dele Guds kærlighed og redningsplan med andre mennesker. Vi skal fortælle budskabet om Jesus videre til alle. For ingen som vil frelses fra den evige dom kan undvære Jesus og Guds kærlighed. Derfor vil vi arbejde for, at flere får hjælp til at tro på Jesus og leve sammen med ham.

Læs mere om hvad vi tror på