IM har ressourcer til mere teltmission

I Kibæk fik dagplejere og en masse børn et glimt af Jesus. Det er én af de mange muligheder for mission, som Indre Missions mødetelte kan bruges til

Flere hoppeborge var pustet op, og i Indre Missions mødetelt i Kibæk i Vestjylland var alt klart til at tage imod mange små størrelser den 13. juni. Byens dagplejere havde fået en invitation til at kigge forbi til et formiddagsarrangement, som byens lokale søndagsskole var involveret i.

    35 børn sad med deres dagplejere på et stort tæppe foran scenen, hvor de hyggede med frugt og saft. Bagefter sang de en lille bevægelsessang. På scenen var der lagt et stort grønt tæppe, hvor børnene samledes for at høre om den bibelske person Zakæus. Nogle kravlede selv op på scenen, mens andre fik hjælp af deres dagplejemor.

    Børnene blev hurtigt optaget af dukken »Snapper«, som hjalp med at fortælle historien. Efter at de havde sunget om, at »Jesus vil være ven med alle«, var det legetid, og børnene kunne prøve forskellige aktiviteter. Mange tumlede rundt i hoppeborgene.

    Én af lederne fra søndagsskolen smilede, mens hun så på børnene.

    »Vi inviterer dagplejerne, fordi vi vil nå flere mennesker i byen med evangeliet. Vi håber, at de fortæller forældrene om arrangementet. Børnene er for små til at forstå så meget af det,« fortalte Hanne Schmidt.

Kun fantasien sætter grænser

I mange år har Indre Mission holdt teltmøder i byerne Kibæk, Vorgod-Barde og Fiskbæk i Vestjylland. Teltmøderne går på skift, og i år er mødeteltet placeret i Kibæk. Om aftenen bruges teltet til møder, men om dagen er der mange muligheder for at bruge teltet til andre ting.

    »Mødeteltet er en rigtig god ramme for mission, når man gerne vil nå længere ud i et lokalt område. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser,« siger Bent Kjær Andersen, der er missionær og teltmedarbejder ved mødeteltet i Kibæk.

    Han nævner nogle af de initiativer, som teltet kan bruges til.

    »I mange år har vi inviteret dagplejerne her i området. Det kan være børnehaver eller skoleklasser. Åben café, kræmmermarked ved teltet eller koncerter – som for eksempel med ‘Fangekoret’, som vi skal have ved teltmøderne i Vilsund i juni,« fortæller Bent.

God kontakt med mennesker

Han peger på effekten af de udadrettede tiltag.

    »Uanset hvad vi laver, giver det kontakt med mennesker, vi ellers ikke møder, og der skabes forskellige relationer. Rigtig mange hører forkyndelsen af evangeliet, og for nogle bliver det til en personlig tro på Jesus. Andre bliver fornyet i deres tro.«

    Samarbejdet med det lokale IM-fællesskab er vigtigt, når der arrangeres udadrettede tiltag.

    »Det betyder meget, at der er nogle, som stiller sig til rådighed og vil snakke med mennesker. Det allervigtigste er, at nogle vil bede,« siger teltmedarbejderen.

Et mødetelt er et mobilt missionshus

Indre Mission har et teltudvalg, som står bag alle aktiviteter i forbindelse med bevægelsens mødetelte.

    »Vi glæder os over, at bibelcamping er et koncept, som er inde i en god udvikling. Når vi ser på konceptet omkring teltmøderne, som ligger i maj, juni og august, så har vi et ønske om, at vores mødetelte kunne bruges mere på mission rundt i landet. Der er mange muligheder, som ikke er udnyttet, og nu har vi ressourcer, som vi kan kaste ind i projektet,« forklarer Carsten Mikkelsen, der er tovholder for udvalget.

    »Vi vil gerne opfordre lokale IM-fællesskaber til at tænke over, hvordan de kan bruge ét af mødeteltene som ramme om et missionsinitiativ.«

    Lige nu er der teltmøder i Hjordkær, Kibæk, Harboøre og Hirtshals.

    »Vi har en drøm om, at endnu flere steder vil se missionsmulighederne i et telt. Vi ser det som et mobilt missionshus, der kan flyttes derhen, hvor mennesker færdes. Det kan være med til, at IM og Søndagsskolerne bliver synlige i lokalmiljøet, og det kan give mulighed for at snakke om tro med mennesker,« fortæller tovholderen.

    »Man kan sagtens lave et arrangement i samarbejde med SnakTro eller Søndagsskolernes ‘Evigglad’.«
 

Læs mere om hvordan I arrangerer teltmøder hos jer på bibelcamp.dk.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Tidligere landsleder får ny rolle i Indre Mission
Daniel Præstholm bringer sin teologiske uddannelse og ti års erfaring fra Indre Mission med sig til en nyoprettet stilling med fokus på familier og…
En taknemmelig regionsleder stopper
Efter 10 år i spidsen for medarbejderteamet i Region Nord går Ruth Tideman Nielsen på efterløn den 1. januar 2024. …
Indre Mission er langt fra indsamlingsmål
Gaveindtægterne falder fortsat. Trods positive udsigter tidligere på året tyder meget nu på, at Indre Missions regnskab er på vej mod et underskud.  …

Annoncer