IM vil rumme anderledes fællesskaber

Det var en fuldtallig hovedbestyrelse, som den 8. april 2019 var samlet i Fredericia

Det var første hovedbestyrelsesmøde for Jørgen Møller (nr. 2 fra venstre)

Hans-Ole Bækgaard kunne indledningsvis byde velkommen til Jørgen Kristian Møller, som indtrådte i hovedbestyrelsen den 1. marts og således deltog for første gang. (se interviewene i impuls nr 4, 2019 og i nr 8, 2018)

Præsentationsamtaler

På dagsorden var præsentation af de to nyansatte ledere af henholdsvis IM-musik og Felix Rejser, som begge var inviteret til en samtale. Linda Iversen, som begyndte 1. februar, deltog sammen med sin mand Carsten og fortalte om hendes tanker for musikarbejdet i IM. Det blev bl.a. til en snak om hvad lovsang er, og hvordan vi bedst rummer og tilgodeser de forskellige musiktraditioner i Indre Mission. Mary-Anne Brixen fortalte om sine planer for Felix Rejser, som oplever færre deltagere på de klassiske rejser, og derfor arbejder med nye tilbud og oplevelser som kan tiltrække nye kunder. Begge samtaler sluttede med forbøn og velsignelse.

Økonomirapport 2018

Et andet større punkt var godkendelsen af økonomirapporten for 2018, som blev fremlagt af økonomichef Leo Lynderup Christensen. Årets driftsresultat lander på minus 921 tus, men medregnet salg af missionshuse slutter det officielle regnskab med et resultat på plus 2.483 tus.

    Leo Christensen forklarede hvordan antallet af givere fortsat daler. 380 nye givere kom til i 2018, mens 680 givere faldt fra. Samtidig er antallet af fuldtidsansatte i regionerne steget, og personaleomkostningerne er dermed øget markant. Flere virksomheder oplevede en vigende indtjening sidst på året og desuden bød de sidste måneder af 2018 også på større tab på værdipapirer. Set i det lys er regnskabet tilfredsstillende, og de første måneder af 2019 viser da også en positiv udvikling.

Anderledes fællesskaber

Hovedbestyrelsen drøftede også en række overvejelser omkring lokale fællesskabers tilknytning til IM. Ved siden af den traditionelle struktur af lokale IM-samfund, vokser i disse år flere alternative og mindre organiserede IM-fællesskaber frem, som nok føler sig tilknyttet til IM, men som ikke naturligt bliver en del af den foreningsstruktur, som udgør rygraden i bevægelsen. HB drøftede forskellige muligheder for at tilknytte disse fællesskaber til IM, herunder behovet for forskellige niveauer af kommunikation med landsbevægelsen.

Lederkonferencen

Evalueringen af LK19 viste, at lederkonferencen langt overvejende har været en særdelses god oplevelse for alle, som deltog. Desværre var deltagerantallet ikke så stort som forventet, hvilket bl.a. kunne skyldes, at lederrollen i dag opfattes som mere eksklusiv end tidligere. Navnet lederkonference kom således til at stå i vejen for et arrangement, som henvendte sig bredt til IM's venner. Til gengæld var lederkonferencen meget vellykket både i afvikling og indhold.

    HB brugte også tid på at drøfte en række henvendelser, bl.a. omkring brugen af forkyndere, der kan skabe forvirring og usikkerhed omkring en sund evangelisk-luthersk undervisning. Det er en udfordring, som HB løbende er opmærksom på.

    Endelig besluttede HB at forlænge Henrik Boje Jensens plads i HB for en ny fireårig periode. Henrik Boje Jensen er af HB udpeget blandt IM's ansatte.

    HB samles næste gang forud for Årsmødet i Skive den 25. maj.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Flere hundrede takker ja til to minutter om dagen
Appen Ord til eftertanke bruges af flere og flere.
Podcasten Bibelsnak starter op igen med ny vært
Ungdomskonsulent Bjarke Brondbjerg, der er ny vært på Bibelsnak, ønsker at give folk mod på selv at læse i Bibelen.  …
Nye positive tiltag på Sydsjælland og Lolland-Falster
Legestuen i Maribo og ungdomsgruppen i Næstved gør en forskel.

Annoncer