IM’s formand bliver fuldtidsansat

Med en lønnet formand vil hovedbestyrelsen styrke dialogen med vennerne og synligheden i den offentlige debat

Pr. 1. februar 2019 forlader Hans-Ole Bækgaard posten som valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke for at hellige sig formandsposten i Indre Mission (IM) på fuld tid. Det er første gang, IM har en formand, der også er ansat til opgaven.

    »Vi vil først og fremmest styrke hovedbestyrelsens relation til IM’s venner,« fortæller næstformand Metha Sørensen, der tilføjer, at ansættelsen også gør det muligt at styrke IM’s stemme i det offentlige rum: »Vi vil gerne tale tydeligere og stærkere om de bibelske værdier og det kristne menneskesyn og styrke vores relationer i både det kirkelige og det politiske landskab.«

Styrker den teologiske profil

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor arbejdet med at pleje de mange relationer både internt i bevægelsen og ud i det kirkelige og politiske netværk efterhånden vanskeligt hænger sammen med at være frivillig og ulønnet formand. Desuden vil hovedbestyrelsen gerne styrke bevægelsens teologiske profil ved at give formanden mere tid til forkyndelse og undervisning.

    Metha Sørensen understreger, at ansættelsen ikke er en permanent ordning, men foreløbig gælder i fem år.

    Generalsekretær Jens Medom Madsen, der i forvejen arbejder tæt sammen med formanden, ser også frem til styrkelsen af formandsposten: »Vi er i dag involveret i langt flere samtaler, udvalg og netværk end tidligere, og vi oplever samtidig et stigende pres på de værdier, som IM kæmper for; derfor er der brug for flere ressourcer til den del af IM’s arbejde.«

Opskalering af formandsposten

Arbejdsfordelingen i IM’s ledelse ændrer sig ikke med formandens ansættelse.

    »Hans-Ole Bækgaard vil ikke indgå i den daglige ledelse, men bliver med ansættelsen frikøbt til de opgaver, han i forvejen varetager. Vi opskalerer så at sige formandsposten,« forklarer Jens Medom Madsen.

    Hans-Ole Bækgaard ser frem til at kunne gå mere helhjertet ind i formandsopgaven på en måde, som også er holdbar i forhold til familien.

    »Jeg glæder mig ikke mindst til at komme rundt i flere IMfællesskaber som forkynder og underviser og til at have bedre tid til at skrive,« fortæller Hans-Ole Bækgaard, der også ser frem til at udbygge sine gode kontakter til både kirkefolk, politikere og samfundsdebattører.

    For to år siden oprettede IM en kommunikationsafdeling og ansatte en kommunikationschef. Med ansættelsen af formanden styrker IM igen sit kommunikationsarbejde.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Flere hundrede takker ja til to minutter om dagen
Appen Ord til eftertanke bruges af flere og flere.
Podcasten Bibelsnak starter op igen med ny vært
Ungdomskonsulent Bjarke Brondbjerg, der er ny vært på Bibelsnak, ønsker at give folk mod på selv at læse i Bibelen.  …
Nye positive tiltag på Sydsjælland og Lolland-Falster
Legestuen i Maribo og ungdomsgruppen i Næstved gør en forskel.

Annoncer