IM's givere er sikret fortsat skattefradrag

I sidste øjeblik har SKAT ændret den bekendtgørelse, som ville have kostet IM millioner

Jim Pfrogner underviser sin smågruppe på Event 2018
Foto: Christian Helligsø

For få dage siden, så det ud til, at flere kirkelige organisationer fra årsskiftet ville miste retten til skattefradrag for sine givere.

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for godkendelse af skattefradrag efter den nye trossamfundslov og ville i det første udkast ramme bl.a. Kirkens Korshær, Luthersk Mission, Promissio, Sømandsmissionen, Kristeligt Forbund for Studerende og Indre Mission.

I udkastet var ikke medtaget de kirkelige organisationer, der har tilknytning til folkekirken eller til anerkendte trossamfund udenfor folkekirken. ISOBRO (brancheforening for indsamlingsorganisationer) og Indre Mission påpegede fejlen i deres høringssvar. Bekymringen mødte forståelse i skattestyrelsen, og da flere politikere også opdagede sagens alvor, begyndte der at ske noget.

Møde med kirkeudvalget

"Det var et høringssvar fra Indre Mission, der gjorde, at jeg blev opmærksom på problematikken, og det havde altså ikke været en god begyndelse på trossamfundsloven,” siger formanden for Folketingets kirkeudvalg Karen Klint.

Den 12. december havde ISOBRO og Indre Mission foretræde for kirkeudvalget. Herefter blev der arbejdet intenst på at lande en løsning inden årets udgang, og det er nu lykkedes. Bekendtgørelsen er nu udformet, så den tilgodeser alle de kirkelige organisationer, som også hidtil har været godkendte til skattefradrag.

IM's formand Hans-Ole Bækgaard har været i tæt dialog med ISOBRO (brancheforening for indsamlingsorganisationer) og Folketingets kirkeudvalg, og han glæder sig over resultatet:

Ros til politikerne

”Ingen havde noteret sig de store problemer, som udkastet til en ny bekendtgørelse ville få for kirkelige organisationer. Jeg har derfor kun ros til politikerne og embedsværket, for at have handlet så hurtigt, at det kunne lade sig gøre med en løsning inden jul,” siger Hans-Ole Bækgaard. Han glæder sig også over, at bekendtgørelsen samtidig er mere præcis og afklarende end den tidligere, både for Indre Mission og for trossamfund uden for folkekirken.

Skatteminister Karsten Lauritzen indrømmer, at der var tale om en fejl. Han siger til Kristeligt Dagblad: ”Sagen har handlet om de stramninger i forhold til donationer til religiøse samfund, som Folketinget har besluttet. Der er så nogen, der er blevet fanget i krydsilden i den politiske diskussion. Sådan er det nogle gange, når man ruller det ud i praksis. Så finder man ud af, at det vil ramme nogle, man ikke ønskede at ramme.”

Afklaringen omkring godkendelsen af de kirkelige organisationer omfatter både fradragsretten for gaver, momskompensation og fritagelse for afgift af testamentariske gaver.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Ny regionsleder: Troen er mit faste holdepunkt
Den nye leder i Region Nord hedder fra 1. januar Bethina Ladegaard Jensen. Hun blev opmuntret af andre til at søge stillingen og glæder sig til…
Tidligere landsleder får ny rolle i Indre Mission
Daniel Præstholm bringer sin teologiske uddannelse og ti års erfaring fra Indre Mission med sig til en nyoprettet stilling med fokus på familier og…
Nordiske børne- og ungdomsorganisationer udvekslede erfaringer
Landsledere fra de nordiske lande var samlet på Island for at tale om fremtiden og dele erfaringer fra børne- og ungdomsarbejdet. …

Annoncer