Peter vil gerne dele med andre

Jeg har det godt med at være nummer to. Det giver mig mulighed for at fokusere på teologien i Indre Mission, siger vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, der runder 60 år

Peter Nord Hansens allerførste gang ud i koge- og bagekunstens verden var, da han i sjette klasse bagte småkager i sin mors køkken. Det har siden grebet om sig.

    Det kom kollegerne på Indre Missions Hus til at nyde godt af, da han serverede suppe i anledning af hans 60 års fødselsdag den 30. januar.

    "Jeg elsker at lave mad af sunde og gode råvarer og eksperimentere med at kombinere forskellige ingredienser. Bagefter nyder jeg at dele madoplevelsen med andre," fortæller Peter, der ofte bidrager med mad til spiseaftenerne i missionshuset i Fredericia, når han har mulighed for det.

    "Livet og evangeliet er to fantastiske gaver. Dem vil jeg rigtig gerne dele med andre. Jeg er i mit es, når jeg kan være med til at arrangere noget, hvor vi er sammen om noget godt," forklarer han.

Åndeligt træt

Peter har fra barnsben set værdien af at dele evangeliet med andre. Han er opvokset i et hjem, hvor hans far, der var missionær i Indre Mission, var meget optaget af at fortælle mennesker om Jesus.

    Som ung landede han i Aarhus, hvor han læste teologi. Han blev en del af en gruppe i KFS, som gik rundt på byens kollegier og fortalte studerende om Jesus.

    "Det var en god tid, men også en tid som gjorde, at jeg på et tidspunkt blev åndeligt træt," siger Peter, der blev fornyet i troen, da han skrev på et speciale om Luthers gudsforståelse i slutningen af studiet.

    "Det var en frihed for mig at opdage Luthers tale om troens fundament som Kristus alene, nåden alene og Skriften alene. Det handler om, at Jesus har gjort fyldest for mig, og ikke om hvad jeg skal gøre," forklarer han.

    "Lige siden har jeg været optaget af at give noget af det videre, der ligger i den evangelisk lutherske kristendomsforståelse. Det er en måde at forstå hele Bibelen på, som giver et sundt fundament for troen og tjenesten."
 


En ung Peter Nord Hansen på scenen
ifbm. IMUs landsungdomsstævne LUS.
 

De indre linjer

Efter en periode som KFS-sekretær i Odense blev Peter kaldet til en tjeneste i Indre Mission som landsungdomssekretær i IMU.

    Foreløbig er det blevet til næsten 29 år i Indre Mission. Siden 2007 har han været vicegeneralsekretær. Det er en stilling, han trives i.

    "Jeg har det godt med at være nummer to. Det har givet mig en frihed til at have fokus på teologien og til at være med til at sætte retning for udviklingen i Indre Mission," fortæller Peter, der har nydt at sparre med de skiftende generalsekretærer. Han har brugt meget tid på de indre linjer i bevægelsen i forhold til medarbejdere og opbygning af den regionale struktur. I 17 år var han ansvarshavende redaktør for IMT.

    Siden 1999 har han siddet i et samtaleforum med repræsentanter for Kirkeligt Centrum, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet og Indre Mission.

    "Jeg er glad for at være med i et forum, hvor vi kan mødes på tværs af store forskelle i teologiske og kirkepolitiske holdninger og drøfte Folkekirkens udfordringer" forklarer vicegeneralsekretæren, der nævner flere højdepunkter i tjenesten.
 


Peter med sin kone Cecilie ifbm. 25 års jubilæet i Indre Mission.

Tovholder for Sange og Salmer

"Min tid i IMU var spændende, da jeg var med til at udvikle ungdomsarbejdet," siger Peter, der husker 1990'erne som en tid, hvor de åndelige bølger gik højt, og hvor der kom flere og flere til det årlige landsungdomsstævne, LUS.

    "Jeg kastede mig ud i det, fordi det sunde fundament for troen blev udfordret af et ændret fokus fra Jesus og over til åndelige oplevelser."

    I tolv år var Peter tovholder for udviklingen af sangbogen "Sange og Salmer", som organisationerne Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Kristelig Forbund for Studerende står bag.

    Det var et højdepunkt, da den blev udgivet i 2014.

    "Når man arbejder med sangskatten, arbejder man med det, vi tror på og lever af. Sangbogen bliver på den måde et udtryk for fundamentet i vores tro," forklarer Peter. Han fremhæver også Årsmødefestivalen, som der indtil nu har været afholdt tre af på Mørkholt Strand Camping.

    "Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg nyder, at vi kan afvikle Årsmødet i lidt friere rammer, hvor hele familien Indre Mission kan mødes," fortæller Peter.

    Som endnu et højdepunkt nævner han Indre Missions 150-års-jubilæum i 2011. Det gav ham mulighed for at lave en historisk stue i kælderen på Indre Missions Hus.

    "Jeg er interesseret i historien, for den er med til at fastholde DNA'et i en bevægelse," forklarer vicegeneralsekretæren.
 


Et glad tovholder for Sange og Salmer poserer
for impuls' fotograf undervejs i processen

Glæden ved gudstjenester

Peter blev ordineret til præst i 1992 og har gennem årene holdt mange gudstjenester.

    "Fra dag et har jeg haft en glæde i at holde gudstjenester, for her sættes forkyndelsen ind i en større ramme. Jeg er rigtig glad for vores kirke, selv om den også udfordrer mig," forklarer han.

    "Jeg håber, at mit evangelisk lutherske ståsted præger min tjeneste i min forkyndelse, undervisning og sjælesorg," slutter Peter Nord Hansen.
 

Peter Nord Hansen er født i Vejby på Nordsjælland. Han bor i Fredericia, er gift med Cecilie, har fem børn og et barnebarn. Han har gået på Børkop Højskole og er cand. theol fra Aarhus Universitet. I to år var han KFS sekretær i Odense. I 1990 blev han landsungdomssekretær i IMU. Han blev ordineret som præst i 1992. Rejsepræst i 1999. Landssekretær i 2000 og siden 2007 vicegeneralsekretær i IM. I fritiden er han blandt andet leder i den lokale juniorklub, og en del af et lokalt bådelaug. Han arrangerer rejser i det lokale IM-fællesskab og er rejseleder for Felix Rejser.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Flere hundrede takker ja til to minutter om dagen
Appen Ord til eftertanke bruges af flere og flere.
Podcasten Bibelsnak starter op igen med ny vært
Ungdomskonsulent Bjarke Brondbjerg, der er ny vært på Bibelsnak, ønsker at give folk mod på selv at læse i Bibelen.  …
Nye positive tiltag på Sydsjælland og Lolland-Falster
Legestuen i Maribo og ungdomsgruppen i Næstved gør en forskel.

Annoncer