IM har meget positivt at bidrage med

Det ønsker IM's formand, Hans-Ole Bækgaard, at bringe til torvs i samfundet og kirken i det kommende år

"Det har slået mig, hvor lidt der skal til, før holdninger kan skifte. For få år siden ville man blive kigget skævt til, hvis man argumenterede positivt for værdien af, at mødre kan gå hjemme og passe deres børn. I efteråret vendte stemningen pludselig i medierne og i samfundet, fordi nogle mødre gik forrest. Nu er det helt retro at ville gå hjemme og passe børnene. I samme spor skal vi ikke være tavse eller miste troen på, at ting kan ændres, og det giver os i Indre Mission en oplagt mulighed at fortælle om, hvad vi står for, hvis vi tør," fortæller Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission.

    Han bruger eksemplet til at løfte sløret for nogle af de ting, der kommer til at præge missionsbevægelsen i det kommende år.

    "Jeg håber, vi kan blive mere tydelige i vores kommunikation om alt det positive, vi har at bidrage med i samfundet. Vi vil gerne være dem, der sætter ting på dagsordenen, i stedet for at være dem, der kommer bagefter. Derfor skal vi være strategiske i, hvordan vi tænker mission i det offentlige rum," siger formanden.

    "Jeg kunne godt tænke mig at fokusere på områder, der går tæt på livet af danskerne. Vi har meget at bidrage med, og det kan også betyde et samarbejde med andre organisationer, som ikke nødvendigvis har en kirkelig profil, men som allerede arbejder inden for et område.

    Det kan forhåbentligt inspirere lokale IM-fællesskaber til at gøre det samme."

Magten kommer nedefra

"Holdningsskiftet til at gå hjemme kom som en bevægelse nedefra, og det viser, hvem der har magten til at skabe forandring. Som ledelse ønsker vi at lede til, at der sker forandring i Indre Mission, men den skal gro frem nedefra," forklarer Hans-Ole Bækgaard.

    "Med den nye struktur håbede jeg, at den ville skabe fornyet ejerskab nedefra. Der er flere gode bevægelser i gang, som viser, at det er ved at ske. En række steder har nogle taget initiativ til lokalansættelser. I løbet af fire måneder i første halvår indvies tre nye missionshuse i Skive, Kolding og Esbjerg, fordi nogle lokale har set, at ting kan lade sig gøre ved at tage et ansvar. Vi har et handlekraftigt bagland, så det er spændende, hvad der sker det kommende år."

    Strukturændringen har givet Indre Missions Hovedbestyrelse mere tid til at fokusere på, hvad der kendetegner Indre Mission. Det vil også præge arbejdet i det næste år.

    "Som bestyrelse ønsker vi at blive endnu mere åndelig bevidst om, hvad der er vores mission. Hvis vi ikke er det, så kan vi heller ikke forvente, at resten af bevægelsen er det. Derfor må bestyrelsen gå forrest med et godt eksempel og arbejde på, at vores vision: 'At lede til Jesus og leve i ham' skal være så dybt indgroet i os og præge arbejdet på alle områder," fortæller formanden.

En fornyet glæde i Jesus

Et væsentligt område er forkyndelsen.

    "Efter arbejdet med den nye struktur har vi fokuseret på vores identitet som vækkelsesbevægelse. Krumtappen i Indre Mission er forkyndelsen, og den er redskabet til en fornyet glæde i Jesus, og at vi kan være i mission.

    Vi har i det sidste år arbejdet med at formulere seks punkter, der skal kendetegne forkyndelsen, og de udfoldes i en artikelserie denne vinter i IMT, ligesom andre tiltag vil fremme disse kendetegn.

    Man kunne sige, at vi havde gjort vores arbejde, men for mig begynder arbejdet først nu, fordi vi er nødt til at forholde os til, hvordan det kommer ud at leve i regionerne."

    Hovedbestyrelsen havde også fokus på forkyndelsen, da den sidste år skulle finde en ny generalsekretær.

    "Vi spurgte os selv, hvor vi ville, at Indre Mission skulle være om fem år. Vi ønskede at finde en person, der blandt andet ville arbejde med på at skabe en bevidsthed om, at forkyndelsens livsnerve er Jesus. Der kommer forskellige strømninger ind over vores land, og indadtil præges kirken af en liberal teologisk tænkning," fortæller Hans-Ole Bækgaard.

Samtaler med biskopperne

"Det bidrager til, at mange søger vejledning og efterspørger tydelighed. Det er der, vi som bevægelse skal være tydelige i, hvad der bibelsk og luthersk er sundt og godt og advare mod det, der ikke er det. Det er et bestyrelsesansvar at stikke en kurs ud om, hvad der er det vigtige og prøve at give nogle gode svar," fortsætter Hans-Ole Bækgaard.

    "Vi vil gerne være en opsøgende ledelse og hjælpe der, hvor de spørger om hjælp," siger han.

    Formanden arbejder for, at Indre Mission kommer ud over kanten i kirken og i samfundet.

    "Hvis vi vil gøre en forskel ind i kirkelivet, er det vigtigt, at vi ved, hvem vi er som bevægelse, og hvordan vi kan gøre en forskel på det teologiske, åndelige og menneskelige plan. Derfor er vi klar til at gå forrest og tage nogle kampe, for eksempel om juridisk kønsskifte.

    I første omgang var jeg skuffet over, at der ikke kom mere omtale af rapporten om juridisk kønsskifte i november, men der er sket andre ting, som forhåbentligt har betydning på den lange bane. I december havde vi foretræde for kirkeministeren, og i januar er vi inviteret til en samtale med biskopperne om ritual for vielse af to af samme køn i salmebogen, hvor vi er kommet med nogle forslag. Vi kommer nok også til at drøfte spørgsmålet om juridisk kønsskifte," siger han.

Deltager i folkemødet

"På andre områder forsøger vi at være synlige. I juni tager vi til folkemøde på Bornholm for at tale med mennesker og hjælpe de lokale. Under kirkedagene i København til maj skal vi være med til et kirkemøde, hvor emner som dåb/dåbsoplæring, dannelse, det at være kirke på landet og kirken i en global tid er i fokus.

    Kirkemødet er en ny platform, hvor vi bredt i folkekirken taler sammen. Det er vigtigt, at vi prioriterer det, og jeg ville se det som et svigt, hvis vi ikke var der," fortsætter formanden. Han opfordrer Indre Missions venner til at være synlige lokalt og gøre en forskel.

   "Det kan for eksempel være blandt asylmodtagere. I det lys har vi fået en gave foræret i de flygtninge, der kommer til landet. Der er brug for, at vi hjælper til, hvor vi kan. Det kan betyde, at vi må skrue ned for nogle ting for at gøre noget for andre, men vi mister noget i missionen, hvis vi bliver nok i os selv," understreger Hans-Ole Bækgaard.

    "Det kan være med til, at vi skaber en troværdighed om os selv ind i tiden, som bidrager til, at mennesker ser, at Indre Mission er et attraktivt sted at komme og et fællesskab, som favner. Jeg tror på, at vi i det kommende år kan være en røst i samfundet og i kirken. Jeg oplever allerede, at vi har genvundet noget tillid, og at der bliver lyttet til os i mange sammenhænge."

Nærværende

Indre Missions formand har også nogle personlige ønsker for det kommende år.

    "Jeg håber på, at jeg kan være endnu mere nærværende som far og ægtefælle. Det betyder blandt andet, at jeg vil lægge nogle elektroniske apparater til side. Måske vil jeg også få tid til at få skrevet på en af de bøger, som jeg har i mit hoved," slutter Hans-Ole Bækgaard, der sender alle Indre Missions venner mange gode nytårsønsker.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Vi skal huske på at vi kan tage fejl
For Filip Bangura Fyhn, der er landsleder for IMU, er det vigtigt, at der er plads til forskelligheder og nuancer i de kristne fællesskaber, uden at…
Befriende og livsnær forkyndelse
Monika Andersson fra Odense var blandt de 430 deltagere på ECHO. Hun er ny i troen og sugede til sig. Hun fik tonsvis af inspiration med hjem. …
Jeg ville gerne vise at det ikke var farligt
Den tidligere håndboldspiller Anette Hoffmann blev et forbillede for mange, da hun offentligt fortalte om sin kristne tro. …

Annoncer