Støttepuljer og legater

Indre Mission administrerer en række støttepuljer og legater, som det er muligt at søge tilskud fra. Pengene går bla. til missionsinitiativer, byggeprojekter og efterkommere af ansatte i Indre Mission.

Læs mere om kravene for de enkelte puljer og legater via linket, der henvises til. Her kan du også se frister og hvor, du skal sende din ansøgning hen.

Missionspuljens formål er at yde økonomisk støtte til formål og aktiviteter, som direkte eller indirekte tjener til opfyldelse af Indre Missions formål.

Byggepuljens formål er at yde økonomiske støtte til nye missionshuse og renoveringer af nuværende missionshuse. Der kan også søges om tilskud til lejrbygninger, der er tilskødet Indre Mission.

Ansøgningsfrist 1. november

Anna og Litta Holms legat

Legatet kan søges af enker eller børn efter missionærer, der har været ansat i Indre Mission og anvendes til uddannelse ved åndens eller håndens arbejde. Det kan også søges af missionærfamilier, der er kommet i trange kår ved f.eks. sygdom.

Ansøgningsfrist 1. november

P.C. Gjelstrups legat

Formålet med legatet er at støtte børn af missionærer til værdige formål, hvor forældre kun vanskeligt kan yde støtte, og hvor der ikke kan fås offentlig støtte i tilstrækkelig omfang. Fortrinsvis som studiehjælp til en højere uddannelse.

Ansøgningsfrist 1. november

Carlsen-Skiødts legat

Fondens formål er at yde understøttelse og hjælp til værdig trængende efter de hovedlinjer der er anført i ansøgningen.