Byggepuljen

Byggepuljens formål er at yde økonomiske støtte til nye missionshuse og renoveringer af nuværende missionshuse. Der kan også søges om tilskud til lejrbygninger, der er tilskødet Indre Mission.

Hvem kan søge

Byggepuljen kan ansøges af alle lokalafdelinger med tilknyttede missionshuse, der vedtægtsmæssigt er tilsluttet Indre Mission. Der kan også ansøges om tilskud til lejrbygninger tilskødet Indre Mission.

Byggepuljens formål

Byggepuljens formål er at yde økonomiske støtte til nye missionshuse og renoveringer af nuværende missionshuse. Der kan alene søges om tilskud til bygninger og nagelfast bygningsinventar. Der kan dog også ansøges om tilskud til store uforudsete udgifter (f.eks. nødvendig dræn, kloakering mv.). Der ydes således ikke tilskud til borde, stole mv. samt drift af bygninger.

Tilskud ydes primært til IM-fællesskaber, som ikke selv har økonomi til, eller kan fremskaffe økonomi til, at afholde omkostningerne til renovering/vedligeholdelse af missionshuset.

Behandling af ansøgning

Ansøgningen sendes til oekonomi@indremission.dk som vedhæftet fil eller med post til Byggepuljen, Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia.

Ansøgninger behandles løbende på økonomiudvalgets møder.

Hent ansøgningsskemaet her