Bibelsyn er en del af troens liv

Det vanskelige ved at forstå Bibelen skyldes ikke uklarhed, men menneskers begrænsninger

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Forfatteren Mark Twain har engang sagt, at vi ikke først og fremmest har problemer med det i Bibelen, vi ikke forstår; vi har langt større problemer med det, vi forstår.

Når udsagnet kan virke genkendeligt, hænger det utvivlsomt sammen med en udfordret bibeltillid – også i vores sammenhæng, som kan skyldes flere forhold. På trods af Mark Twains påstand kunne bibellæsning og forståelsen af den dog godt fylde mere. Den undertiden selvfølgelige usikkerhed om, hvad Guds ord siger, kommer let til at gøre tolkningen af Bibelens budskaber til en individuel oplevelse, der ikke kan diskuteres.

Men meget bliver sagt tydeligt i Bibelen – ofte udfordrende og provokerende. Problemet er ikke at forstå budskabet, men at finde ud af, hvordan vi vil forholde os til det, som faktisk bliver sagt.

Vi vil holde Bibelen højt

Kloge kristne har fastholdt en skelnen imellem, at Bibelen taler sandt, og at min tolkning af Bibelen er korrekt. For når Skriften giver mening, går det også an at hævde, at årsagen til det vanskelige ved at tolke Bibelen, ikke skyldes Skriftens uklarhed, men menneskelig begrænsning.

Bibelen er Guds ord. Den er ikke blot menneskers ord om Gud eller en samling af mange teologier. I IM tolker vi Bibelen på evangelisk-luthersk grund. Det betyder, at bekendelsesskrifterne er nøglen til at forstå budskabet.

Forstået sådan er bibelsyn både et begreb og en sag. Det handler om, hvordan vi møder bibelkritik, og at vi har en sund bibelbrug. Et kristent bibelsyn må være funderet i Jesus’, apostlenes og Bibelens eget syn på sig selv.

Principper for bibeltillid

Derfor følger vi de reformatoriske principper: Skriften alene – at den er autoritet, bl.a. i forhold til kirkens tradition. Skriftens klarhed – at selvom den har en indre klarhed, indebærer det ikke en afvisning af, at enkelte bibeltekster kan fremstå som vanskelige at fortolke og forstå. Skriftens enhed – at den udgør en helhed og samlet set er en åbenbaring af Guds virkelighed, og at teksterne ikke strider mod hinanden.

For en kristen er bibelsynet en del af troslivet, for det handler om tillid til og lydighed mod Jesus Kristus. At tro på ham er også at holde Bibelen som Guds ord for sandt.

Hvordan fremmer vi glæde over bibellæsning, så det skaber bibeltillid og får betydning i hverdagslivet?

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv