Dit kryds er vigtigt i værdikampen

Det er en velsignelse for vores samfund, hvis vi har politikere, der kender til Guds ord og lader kristne værdier præge det politiske arbejde.

Dit kryds er vigtigt i værdikampen

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Ved Folketingets åbning d. 4. oktober holdt aldersformanden Bertel Haarder sin sidste åbningstale, hvor han afveg fra forretningsordenen ved at tale direkte til sine kolleger.

Først kom han med en opmuntring: »Rank ryggen!« Dernæst fulgte en række påmindelser, blandt andet: »Måske arbejder I for hårdt og får for lidt tid til at tænke og fundere … Husk at stå fast … Vær autentiske … Vær gode ved Danmark … Lev op til den grundlæggende tillid … At behandle hinanden, som vi selv vil behandles.«

Ingen tvivl om, at Bertel Haarder i sin afskedssalut havde den forestående valgkamp i tankerne. For det er ikke ligegyldigt, hvordan det betroede mandat bliver forvaltet, hvordan man samarbejder og anvender sin politiske magt, ja, hvilke værdier der får lov til at sætte sig igennem.

Som stemmeberettigede har vi mulighed for at præge valgets resultat d. 1. november, derfor er dit kryds vigtigt! For det er heller ikke ligegyldigt, hvem der bliver valgt.

Værdier på spil

I den politiske debat nævnes ofte begrebet værdier, som til tider bliver lidt ukonkret og selektivt. Hvad er helt præcist »danske værdier«? Til tider føler jeg mig fremmedgjort ved nogle af dem.

Er det partiernes særligt udvalgte mærkesager? Er det de ti værdier i Danmarkskanonen, eksempelvis den kristne kulturarv, foreningsliv og frivillighed, frihed, frisind, tillid m.fl.? Og giver det mening at tale om kristne værdier i den politiske debat?

Jeg mener, at vi kan tale om kristne værdier, når de er med til at understøtte og fremme helt grundlæggende forhold i Bibelen såsom Guds skaberordninger, samfundsorden, forvalteransvar, solidaritet, frihed o.a. Disse værdier må sætte sig igennem ved lovgivning, politiske aftaler – og samtaler om, hvilket fremtidigt Danmark vi ønsker.

Træf et nuanceret valg

Med hele 14 partier kan det være svært at finde det parti, som bare tilnærmelsesvist afspejler de kristne værdier, som vi sætter højest. Der er mange dilemmaer og kompleksiteter at tage højde for. I det lys er det en velsignelse for vores samfund, hvis vi har politikere, der kender til Guds ord og vil virke for at præge det politiske arbejde derudfra. Uanset hvilket parti de repræsenterer.

Med krydset på stemmesedlen er vi med til at afgøre, hvem vi vil vise tillid og betro dette ansvar.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv