Forkynd Jesus i sommerlandet

Der er en fare for, at vi mere kommer til at forkynde om Jesus og kristenlivet end til Jesus og tro på ham

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

I den kommende tid afholder IM næsten 30 bibelcampings og teltmøder rundt om i landet. Dertil kommer en lang række forskellige sommerlejre og stævner. Sidste år fik omkring 13.500 personer gode sommeroplevelser med ferie, bibel og fællesskab. Måske bliver antallet endnu større i år?

Det er utrolig glædeligt, at så mange ønsker at bruge tid hen over sommeren til at samles om evangeliet. Fra tidligere år ved vi, at det er en blandet flok i alle aldre, der deltager. Det er dem, som almindeligvis er en del af et IM-fællesskab, men også dem, som kommer i anden kirkelig sammenhæng eller måske slet ikke ellers er en del af et kirkeligt fællesskab.

Et afgørende kendetegn

I 2015 formulerede hovedbestyrelsen seks kendetegn på forkyndelsen i IM. Det første lyder: »Vi vil forkynde Jesus Kristus.« Det er stadig det helt afgørende budskab at få frem – også ved de mange tilbud og aktiviteter denne sommer.

Det kan lyde så selvfølgeligt, men der er en fare for, at vi mere kommer til at forkynde om Jesus og kristenlivet end til Jesus og tro på ham. Vi kan blive optaget af at få så mange temaer bragt i spil – som i sig selv kan være sande og relevante – så det direkte og enkle budskab om, at vi alle er syndere, som har brug for frelse fra evig fortabelse, fortoner sig eller helt udebliver. Ikke kun i forkyndelsen fra talerstolene, men også i vores indbyrdes vidnesbyrd og samtaler om troen og det kristne liv.

Til det nævnte kendetegn fulgte et udfordrende spørgsmål: »Hvordan forkynder vi Jesus Kristus som menneskers frelser?«

Jeg vil opmuntre alle jer, som tager del i vidnesbyrd og forkyndelse denne sommer, til at reflektere over dette. Hvordan rækker vi evangeliets kerne videre og ud til så blandet en flok af mennesker i forskellige aldre og med forskellige forudsætninger og bibelsk kundskab?

Mod samme himmelske mål

Når vi forkynder Jesus, skal vores hensigt være helt klar. Det handler ikke om, at andre skal have samme følelser om troen eller lever den ud som mig. Nej, det må ske af en dyb respekt og kærlighed til næsten. Det handler om at give andre lov til at kende samme barmhjertighed og nåde hos Gud, som jeg selv har modtaget.

Som Guds skabninger står vi alle i samme fortabte situation uden Jesus. Min længsel er, at vi kan følges ad mod vores himmelske hjem hos Gud.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv