Forkyndere og sjælesørgere bærer et stort ansvar

Det er godt med ekstra fokus på religiøse lederes

magtmisbrug, men det afslører også en farlig tendens.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Straffelovens § 220 fastslår, at ingen må misbruge en arbejdsmæssig, økonomisk eller behandlingsmæssig afhængighed til seksuelle krænkelser. En lovændring vil nu tilføje »religiøs afhængighed« til listen.

Det er en udvidelse af straffeloven, som jeg helt kan tilslutte mig.

Lederens magtposition medfører et særligt ansvar over for det menneske, man udøver sin magt i relation til. Hvis lederen misbruger en ulige relation, bør det være særligt skærpende for straffen i forbindelse med overgreb. Den sjælesørgeriske samtale er et eksempel på en relation, hvor et ulige forhold er til stede. Sjælesorgen kan være til stor velsignelse, men misbruges magtpositionen, kan det få alvorlige konsekvenser for den, det går ud over. Det ulige forhold kalder derfor på en særlig omhyggelighed, hvor etik og moral skal holdes højt.

Lovændring rammer skævt

Vi har gennem de seneste år set ubehageligt grove misbrug fra ledere, også i kristne kirker. Derfor hilser jeg også en stramning af straffeloven velkommen. Men jeg havde gerne set en stramning, der ikke kun retter sig mod religiøse samfund, men mod ledere og magtforhold generelt. De senere år har også afsløret en lang række magtmisbrug og seksuelle krænkelser i politiske og sportslige sammenhænge. Hvorfor skal de ikke også nævnes?

Det er helt rimeligt at sidestille religiøse magtrelationer med andre, men lovudkastet og dets bemærkninger fremhæver religiøse relationer i særlig grad. Hvorfor denne mistænkeliggørelse og særliggørelse af religiøse ledere? Stramningerne i lovgivningen bør gælde alle ledere – uanset om det er i erhvervsliv, politik eller kirke.

Farligt at mistænkeliggøre bestemte grupper

Vi oplever i disse år en usund tendens til at problematisere og mistænkeliggøre religiøse forhold. Den slags marginalisering af bestemte befolkningsgrupper hører bare ikke til i et åbent, demokratisk samfund som det danske. Den er farlig.

Når det er sagt, skal det også stå klokkeklart, at ledere i Indre Mission – på landsplan og lokalt – har et særligt ansvar for at behandle mennesker med ordentlighed og respekt. Overgreb og magtmisbrug må aldrig blive tolereret. Heller ikke i Indre Mission.

Seneste blogindlæg
Der findes ikke forkerte drenge og piger
Vi kan utilsigtet komme til at presse børn og unge til at tænke, at de er forkerte, når vi stereotypt taler om rigtige drenge og rigtige piger …
Bibelsyn er en del af troens liv
Det vanskelige ved at forstå Bibelen skyldes ikke uklarhed, men menneskers begrænsninger
Husk hvor du er
Jeg snyder både mig selv og dem, jeg er sat sammen med, hvis jeg kun er sammen med dem, der ligner mig