Husk menighedsrådsvalget i 2024

Menighedsrådet har stor indflydelse på sognets aktiviteter og tilbud. Forberedelserne til næste års valg begynder allerede nu

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Om et lille års tid er der valg til folkekirkens mere end 1600 menighedsråd. Der skal vælges ca. 12.400 menighedsrådsmedlemmer.

Jeg vil rette en stor tak til de mange – også fra Indre Mission – som frivilligt stiller sig til rådighed for at yde et bidrag til et værdifuldt, lokalt kirkeligt arbejde. Jeg håber, at mange har mod på og lyst til at fortsætte! Og at nye kræfter melder sig dér, hvor der er brug for det.

Sparring og hjælp

I hæftet Kirkens liv og vækst, som findes på indremission.dk/mr, præsenterer vi nogle af de tilbud og ressourcer, som vi gerne vil stille til rådighed samt den rådgivning, vi kan bidrage med.

En vigtig opgave i menighedsrådsarbejdet er valg af ny præst. Er man et mindretal, kan det være godt at være klædt på til, hvordan man griber processen klogt an. Hertil er der også vejledning at få.

Men menighedsrådsarbejdet er langt mere end kun valg af præst. Man har mulighed for at få indflydelse på sognets aktiviteter og tilbud for alle aldre, de økonomiske prioriteringer, kirkens rolle i lokalsamfundet og det missionale ansvar – om muligt også i samarbejde med IM, IMU og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Også i dette tilbyder vi sparring og hjælp.

Skriv to datoer i kalenderen

To datoer næste år er vigtige at notere i kalenderen: den 14. maj 2024, hvor der er orienteringsmøde, og den 17. september 2024, hvor der er valgforsamling.

På valgforsamlingen opstilles kandidater, og der gennemføres en afstemning, hvor resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg, hvis der indleveres én eller flere kandidatlister efter valgforsamlingen. I det tilfælde er der en procedure og nogle frister, som man skal være opmærksom på frem mod et valg den 12. november.

Forberedelsen til næste års valg begynder allerede nu. Som kirkeministeren har peget på for nylig: »Jeg tror, det er vigtigt, at man tager initiativ til at prikke folk på skulderen. Det, at man personligt bliver opfordret, får flere til at ville stille op. Og man kan opfordre folk til at møde op og stemme.«

Har du overvejet, om du skal stille op næste gang? Eller om du skal have prikket til nogen?

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv