Indre Mission bevæger sig

Mens samfundet omkring os er i forandring, sker der også bevægelser i IM. Både i troen og forkyndelsen og omkring etiske holdninger.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

»IM fastholder, at bevægelsen står fast til trods for forandringerne i den omgivende verden.« Sådan kan man læse i en videnskabelig artikel, der er resultatet af den IM-undersøgelse, et mindre forskerteam ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, foretog i efteråret 2019. Artiklen blev offentliggjort i et tidsskrift i juni og er omtalt i dette impuls.

Som kirkelig bevægelse er det sundt at blive undersøgt. Det er udtryk for åbenhed og skaber rum for refleksion. For vi er ikke en sekt. Det er også en anledning til, at vi bliver bevidstgjort om udviklinger og kritiske forhold, som vi – ikke mindst som ledelse – bør forholde os konkret til. Derfor har jeg læst artiklen med stor interesse og haft anledning til at drøfte den med forfatterne tidligere på året.

Tilbage til udsagnet ovenfor, som jeg genkender, men holder det? Står vi fast, når der gælder tro og moral, mens verden forandrer sig? Og er vi kun en bevægelse i bevægelse, når det handler om struktur, former og tiltag?

Står på en rulletrappe

Ifølge den store nationale værdiundersøgelse, som de samme forskere senest stod bag i 2017, og som viser udviklingen i danskernes værdier siden 1981, så er gruppen af »traditionelt troende«, der tror på en personlig Gud, på himmel og helvede og et liv efter døden overraskende konstant med ca. 6 %.

Dog er jeg overbevist om, at hvis vi undersøgte eksempelvis opfattelsen af Gud, eller hvordan der forkyndes om flere grundlæggende sider af den kristne tro, så er der sket en bevægelse. Noget i en mere bibelsk og åndelig sund retning, andet i en mere usund retning. Gælder det de moralske spørgsmål og etiske forhold er bevægelsen mere tydelig. I deres artikel bruges billedet med en rulletrappe, hvor man nok står på noget fælles, men det flytter sig alligevel med alderen og tiden.

Anledning til refleksion

Så hvad mener vi egentlig, når vi siger, at IM – eller vi selv – står fast trods forandringer i det omgivende samfund? Hvor bevidste er vi om bevægelsen, når det handler om, hvornår eller hvordan indholdet i troen og forkyndelsen forandres, eller at vi ændrer holdning og praksis på det moralske og etiske område?

Undersøgelsens resultater er en åbenlys anledning til at drøfte: Hvor står IM fast, og hvor bevæger vi os? Svarene er bestemt ikke enkle – og slet ikke ligegyldige.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv