Lad julesorgen slukkes

Kriser og usikkerhed kan bane vej for ny og uventet glæde. Det er sket før og kan ske igen.

Lad julesorgen slukkes

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Det er en mørk tid. Ikke kun fordi vi er midt i vintersolhverv, men året har kastet et mørkt skær af sig med krig, kriser og kaos. I flere årtier har vi oplevet fred og fremgang i vores del af verden, men det blev ændret ved årets begyndelse.

Efter en periode med pandemi og følgerne heraf, nåede vi lige at ånde lidt op, inden ødelæggelser, lidelser og flugt skabte ny angst for mange. Omvæltninger og politisk ustabilitet har sat sig igennem. Krisen har sat sig spor – menneskeligt såvel som økonomisk – ind i manges hverdag. Forbrugsafmatning præger tiden, og i disse dage tændes der færre lys end tidligere.

Også andre mørke skygger kan fylde: mismod, ensomhed eller sorg. Skuffede forventninger, familiekonflikter eller tristhed og træthed i den mørke vintertid.

Mørket udefra og indefra

I julesalmen Velkommen igen, Guds engle små slutter Grundtvig med en bøn om, at »julesorgen slukkes«. Han opfinder ordet til den lejlighed, som stemmer med hans sind. Salmen skrev han julenat 1824. På det tidspunkt havde kirkegangen nået et lavpunkt. Død og djævel var skrevet ud af salmerne for at tilpasse sig tiden, og den åndløse rationalisme dominerede. Grundtvig var tynget af sin samtids vantro og åndelige elendighed og ønskede brændende at genindføre fædrenes tro i Danmark. Det gav han ikke mindst udtryk for i en skelsættende prædiken det følgende år om »Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?«

Juledag skulle Grundtvig prædike julens glade budskab i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, men han følte sig ensom, og mørket lukkede sig omkring ham. Så skrev han salmen – nærmest i trods mod elendigheden og sin egen tærende bekymring for kirken.

Uden julesorg ingen juleglæde

Der er mange årsager af både menneskelig og åndelig art til mørke i verden, samfundet og kirken, i relationer og i sindet. Det var også på en mørk baggrund – syndefaldets konsekvenser – at Gud blev menneske og lod sig føde her til verden. For at lyse op i mørket. For at give fred, trøst og håb. For at frelse fra evig død og forbandelse ved troen på ham.

Giv julesorgen plads, og giv også dig selv lov til at glædes. Lad din julesorg blive slukket ved at tage imod den bedste julegave: at Gud er kommet dig nær i Jesus Kristus, han som er verdens lys.

Glædelig jul!

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv