Mission er grundstenen

Samtidig med at udtjente missionshuse lukker, er det opmuntrende at flere nye byggerier er på vej

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Nye missionshuse er på vej i Indre Mission. Aktuelt er der fire steder, hvor planerne går i den retning. Det er utroligt glædeligt og udtryk for noget godt og opmuntrende på flere måder. Samtidig er det en anden fortælling, end at vi kun oplever at måtte sælge missionshuse.

Betydning for nutid og fremtid

For en måned siden præsenterede Hammerum IM deres planer for et nyt missionshus i Økonomiudvalget. Det handler naturligt nok om bygning, økonomi og proces, men grundstenen i projektet er mission og ønsket om at være et aktiv i lokalområdet.

Det smitter at møde ildsjæle med missionsengagement for både nutid og fremtid. Der er visioner for fællesskabets mange aldersgrupper og for bedre at kunne åbne missionshusets liv for nye. Ikke mindst er der et brændende hjerte for kommende generationer og et blik for at skabe gode rammer for IM-arbejdet i de næste årtier.

Byggeprojektet rummer også en fornyet bevidsthed om, hvem vi er, og hvad vi vil. Det styrker fællesskabets sammenhold gennem samtaler, forbøn, giversind, frivillighed og medleven, som udgør vigtige byggesten undervejs.

For tiden oplever vi blandt andet, at ønsket om et nyt missionshus sker i lyset af, at unge familier er flyttet til en mindre by eller et lokalområde, hvor nedgang og afvikling ellers var udsigten. Men disse familiers beslutsomhed og bevidste satsning har medført, at de nuværende lokaler er blevet for små – der er brug for nye rammer i missionsarbejdet, ikke mindst til børn og unge, som kommer fra ikkekirkevante hjem.

Mission er ikke begrænset til en bygning

Der er mange årsager til, at et missionshus må lukke – og det er ofte et smerteligt valg at træffe. Heldigvis betyder det ikke, at missionen stopper. Udover at vi hver især kan være i mission i hverdagens kristenliv, har et fællesskab i flere tilfælde mulighed for at fortsætte med at afholde møder i samme hus eller i andre bygninger og dermed være synligt lokalt.

Vi oplever et par steder, at en mindre gruppe ønsker at tage initiativ til at danne et lille fællesskab, men hvor der ikke er mange midler eller en bygning. I disse tilfælde – også fremover – vil IM’s ledelse meget gerne hjælpe med at sondere mulighederne og på bedste vis støtte og hjælpe missionsarbejdet på vej.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv