Overgreb skal frem i lyset

Vi vil modvirke en kultur, hvor der dækkes over overgrebssager via interne undersøgelser

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Det løber mig koldt ned ad ryggen, og jeg bliver vred, når jeg hører om børn, der udsættes for overgeb. Det er forfærdeligt, hver eneste gang det sker. Det skal forebygges. Det skal stoppes.

I de seneste dage er en ældre overgrebssag fra Københavns Domkirke blevet kendt, og der er i den forbindelse rejst kritik af kirkens ledelse og dens håndtering af sagen.

Jeg kender alene sagen fra medierne og kan ikke gå ind i den specifikke sag.

Der skal tages ansvar

Selvom nogle hævder, at der generelt er særdeles få overgrebssager i Folkekirken og i de folkekirkelige organisationer, er hver eneste sag én for meget.

Det lave antal af kendte overgrebssager kan skyldes, at der er stor påpasselighed og gode rammer i kirkeligt regi. Det kan også skyldes, at sagerne ikke er offentligt kendt, eller at overgreb skjules af den ene eller anden årsag.

Dette sidste håber jeg ikke er virkeligheden. At undlade den nødvendige handling, hvis man kender til overgreb, kan ikke forsvares. Ulykker skal stoppes. Det ansvar skal tages!

Fokus på forebyggelse

Derfor har Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, IMU og IM udarbejdet vejledninger, retningslinjer og en whistleblower- ordning, både med fokus på forebyggelse og på hvordan en evt. overgrebssituation skal håndteres. Målet er ikke alene at håndtere overgreb med konsekvens, men især at gøre en ekstra stor indsats for, at det aldrig sker.

Vejledningerne sætter rammer for en adfærd, der dæmmer op for risikoen for sexchikane, seksuelle overgreb eller grænseoverskridende adfærd, der har ødelæggende karakter for mennesker.

Ved et overgreb skal det stå klart, at relevante myndigheder og fagpersoner altid bliver inddraget. Vi vil modvirke en kultur, hvor der dækkes over sager via interne undersøgelser. Og ingen skal være i tvivl om, at vores hjælp i en sådan situation vil gå til den eller de forurettede.

Der skal være god hjælp for dem, der har været udsat for et overgreb, eller som er i tvivl om, hvorvidt der er sket noget, der ikke burde være sket – uanset om det er i en fysisk eller en digital form.

Seneste blogindlæg
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv
På Folkemødet tager vi medansvar
Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens…
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …