Læs mere om

Du kan også støtte Indre Mission ved at overføre din gave til reg. 7170 Kontonr. 22 12 631.

Alle gaver til Indre Mission kan trækkes fra i skat. Det betyder, at det reelt kun koster dig ca. 70 kr. at give 100 kr. For at kunne indberette din gave til SKAT skal vi have dit CPR-nummer. Du kan læse mere om skattereglerne her.

Det er en fordel at lave en giveraftale og give gaver fast. Du får sat din givertjeneste i system, og vi kan bedre planlægge, hvordan pengene bruges bedst muligt. Vi foretrækker at hæve pengene hvert kvartal eller én gang om året, men du kan også vælge, at det skal ske hver måned. Du kan til enhver tid ændre eller opsige din aftale.

Et gavebrev er en særlig giveraftale, hvor du kan få skattefradrag for gaver, der udgør op til 15% af din indkomst. Det er en bindende aftale om et bestemt beløb eller en procentdel af din årlige indkomst i mindst 10 år. Tegn et gavebrev her.

Støt mission i Danmark

Jeg ønsker at støtte

Jeg vil give


Betingelser for enkeltgaver med betalingskort og for giveraftaler med betalingsservice

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på enkeltgaver givet med betalingskort. Derimod kan en giveraftale altid ændres eller opsiges. Læs om opsigelse nedenfor.

Registrering af oplysninger

Indre Mission registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for din gaveindbeatling eller giveraftale. Oplysningerne videregives ikke til andre, med undtagelse af de gavebeløb der indberettes til SKAT for at opnå fradrag.

Indre Mission er ifølge loven forpligtet til at gemme oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres, så de ikke kan læses af uvedkommende

Giveraftale med betalingsservice

Når du støtter Indre Mission med en giveraftale oprettes en betalingsservice, som giver Indre Mission lov til at trække det valgte beløb så ofte, som du angiver i aftalen og så længe aftalen løber.

Kvittering

Du modtager en kvittering for oprettelsen af betalingsaftalen. Kvitteringen sendes til din e-mailadresse. Modtager du ikke en kvittering indenfor kort tid, er der enten sket en fejl eller kvitteringen kan være havnet i din spam-mappe for uønskede emails.

Skattefradrag

Hvis du har oplyst dit CPR-nr. eller dit givernummer, sørger Indre Mission Mission for at indberette den samlede gave til SKAT, sådan at du får skattefradrag for gaven. I begyndelsen af det nye år modtager du en årskvittering, hvor du kan se det samlede indbetalte beløb i det forløbne år sammen med evt. andre økonomiske gaver. Derudover er der ingen modydelse fra Indre Mission og din gave medfører ingen forpligtelser i forhold til Indre Mission.

Opdatering

Ved indgåelse af en giveraftale giver du Indre Mission lov til at kontakte dig på e-mail og/eller telefon med henblik på at opdatere aftalen, når betalingskortet udløber eller spærres, og betalingerne dermed udebliver. Det gælder også, hvis betalingen afvises eller du afmelder den.

Opsigelse af aftalen

Hvis du ønsker at stoppe din giveraftale, kan du kontakte Indre Mission på e-mail eller telefon. Opsiges aftalen inden d. 10. i måneden, stoppes den næste betaling. Sker opsigelsen efter d. 10. i måneden, er det først muligt at stoppe betalingen måneden efter.

Reklamationsbehandling

Hvis du ønsker at klage over fejl/problemer i forbindelse med din gaveindbetaling, kan du henvende dig til:

Kirkelig Forening for Indre Mission
Økonomiafdelingen
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 7592 6100
post@indremission.dk 
CVR-nr. 65 21 91 15