Femmeren

Femmeren er små tekstannoncer. De koster 5 kr. pr. ord ( før moms). Maks. 30 ord. Minimumsbetaling er 100 kr. Prisen udregnes automatisk, når du vælger ”Næste".

De første ord bliver fremhævet i impuls. Kontaktoplysninger, som du vil have med i annoncen, skriver du i feltet "Annoncetekst".

Når du bestiller, er der tale om en forudbetalt ydelse - og derfor bliver pengene trukket med det samme. Der fremsendes ikke kvittering.

Annoncen bliver bragt snarest muligt i impuls og placeres på de samme sider som de øvrige annoncer. 

Annoncen kan gentages flere gange i de følgende numre - dette angives nederst. Vi giver ikke gentagelsesrabat på femmerannoncer.

Afslut ikke din tekst med et eller flere linieskift, da de vil tælle som ord.