Bliv inspireret til mission

Indre Missions kerneopgave er at være i mission. Vi vil gerne dele den tro, vi er blevet overbevist om med andre. Men hvordan gør vi det?

Vi har samlet en række ressourcer her på siden, som vi håber, kan inspirere til at være i mission. 

Hvad er mission?

Indre Missions formål er at lede til Jesus og leve i ham. Vi ønsker at dele den kristne tro med andre, så de må lære Jesus at kende. Det gør vi blandt andet ved at

  • undervise i kristendom
  • snakke om tro med andre
  • udgive bøger, blade og andet materiale om tro
  • besvare spørgsmål og oplyse om den kristne tro 
  • invitere til arrangementer med fokus på tro

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Missionsbefalingen

Matt. 28, 18b - 20

Tro kommer ikke af gode argumenter

For nogle kan det være svært at tale om tro. For andre kan det være udfordrende at lytte til mennesker, som har en anden overbevisning. Det er derfor vigtigt, at vi møder hinanden med respekt. 

Vi kan ikke få andre til at tro på Jesus med gode argumenter. Det er Helligånden, der skaber troen i mennesker. Som kristne stiller vi os til rådighed for Helligåndens arbejde f.eks. ved at bede om samtaler eller relationer, hvor vi kan dele vores tro.

Ressourcer til mission

Få ideer til, hvordan I kan arbejde med mission i jeres fællesskab. Vi har samlet en liste med forskellige ressourcer til inspiration. 

Indre Mission sætter i 2024 fokus på bøn med kampagnen #JesusLytter. Du kan følge med på Facebook og Instagram og hente inspiration og oplæg om bøn både til dig selv og i fællesskab med andre på Jesuslytter.dk.

Et landsdækkende team, der gerne vil være med til at sætte tro på dagsordenen. De tager rundt i Danmark og hjælper snakken om tro i gang på f.eks. skoler, gader, markedspladser, festivaler og byfester. De tilbyder også inspiration til at snakke om tro og tænke i nye måder at gøre det på.

Et kursusoplæg til kristendomsundervisning for voksne. Materialet gør det let at afvikle kurset lokalt for folk, der er nysgerrige på troen og som repetition for mere erfarne kristne. 

Et samtaleoplæg til syv samlinger om den kristne tro. Materialet kan bruges i kirken, missionshuset eller i en mindre grupper og er baseret på fantastiske film fra hele kloden. 

En folder målrettet mennesker, der ikke er fortrolige med den kristne tro. Udkommer hver måned og indeholder en personlig fortælling om tro eller en kort artikel med vigtige pointer i kristendommen. Folderen er skrevet i et letforståeligt sprog og er velegnet til at dele med naboen eller uddele ved særlige arrangementer.

En hjemmeside med artikler og svar på spørgsmål omkring Gud, troen og livet. Siden henvender sig til alle voksne med interesse for kristen tro og åndelige spørgsmål. Artiklerne kan bruges i undervisning eller til personlig inspiration.

Ni konkrete ideer til missionsaktiviteter, der er lige til at gå i gang med. Værktøjskassen indeholder blandt andet oplæg til vejfest, foredrag, bage- og filmcafe og aktiviteter ved juletid. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for inspiration til mission.