Missionspuljen

Missionspuljens formål er at yde økonomisk støtte til formål og aktiviteter, som direkte eller indirekte tjener til opfyldelse af Indre Missions formål.

Hvem kan søge

Missionspuljen kan ansøges af alt lokalt arbejde, der vedtægtsmæssigt er tilsluttet Indre Mission. Puljen kan desuden ansøges af Indre Missions ansatte medarbejdere.

Missionspuljens formål

Missionspuljens formål er at yde økonomisk støtte til formål og aktiviteter, som direkte eller indirekte tjener til opfyldelse af Indre Missions formål.

Eksempler på ansøgningsberettigede formål: 

  • Tidsbegrænset støtte til etablering og implementering af nyskabende missionerende aktiviteter og projekter
  • Fremstød med et klart missionerende sigte
  • Materialer med henblik på forkyndelse og bibelundervisning blandt børn og unge
  • Tilskud til bibelundervisning og uddannelse
  • Bøger og materialer samt studierejser med henblik på ansatte medarbejderes efteruddannelse

Der vil normalt ikke blive givet løntilskud, tilskud til drift eller PC, AV-udstyr og software. 

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoners højskoleophold, uddannelse, volontørophold og lign. 

Behandling af ansøgning

Ansøgningen sendes til missionspuljen@indremission.dk som vedhæftet fil eller med post til Missionspuljen, Sekretariatet, Korskærvej 25, 7000 Fredericia.

Ansøgninger behandles fire gange årligt og skal være modtaget inden:

1. februar
1. maj
1. august
1. november

Hent ansøgningsskemaet her