Menighedsrådsvalg 2024

Den 17. september 2024 er der valg til menighedsrådene i landets kirker. Der skal også vælges nyt menighedsråd i dit sogn – og det er en unik mulighed for at være med til at sætte retning for kirken i dit sogn.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Derfor er menighedsrådsvalget vigtigt

Menighedsrådsmedlemmers opgave er kort sagt at ”virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”, som det fremgår af menighedsrådsloven. Det handler om at sætte rammerne for gudstjeneste, diakoni, undervisning og mission i sognet.

Der er brug for at mennesker med tilknytning til Indre Mission engagerer sig i menighedsrådet for at:

  • Påvirke hvordan der drives kirke, så der skabes de allerbedste rammer for evangeliets forkyndelse, og mennesker ledes til Jesus.
  • Skabe en naturlig og god sammenhæng mellem kirke, IM-fællesskab og missionshus.
  • Fastholde Folkekirken på sit grundlag og sin mission.

Menighedsrådets opgaver

I menighedsrådet arbejder du med en række forskellige opgaver:

  • Du får indflydelse på hvilke aktiviteter der skal afholdes i dit sogn?
  • Du er også med til at ansætte evt. nyt personale.
  • Det er også menighedsrådet der er arbejdsgiver for alle de ansatte – undtagen præsten.
  • Menighedsrådet drøfter og fastsætter en strategi og en retning, for hvordan arbejdet, ud fra kirken, skal være og hvilke mål i gerne vil opnå.
  • Menighedsrådet er også ansvarlig for sognets bygninger.
  • Hvert år fastlægges der et budget for kirkens arbejde og menighedsrådet kan handle indenfor rammen af dette budget.

 

Vigtige datoer

Læs også om valget på menighedsrådsvalg.dk

14. maj: Orienteringsmøde

Her kan du få yderligere information om arbejdet i menighedsrådet i dit sogn.

17. september: Valgforsamling

Valgforsamlingen er et offentligt møde. På mødet laves en fælles liste over de kandidater, som ønsker at blive valgt til menighedsrådet, og samme aften gennemføres der et valg.

Hvis der efterfølgende indsendes andre lister udløser det et nyt valg, hvor sognets medlemmer af Folkekirken får tilsendt et valgkort og dermed mulighed for at afgive sin stemme. I de fleste sogne afgøres valget dog på valgforsamlingen den 17. september. Det er derfor vigtigt, at kandidater med IM baggrund opstiller denne aften, og at IM-fællesskabet prioriterer at stemme.

1. søndag i advent: Nyt menighedsråd tiltræder